Güneş Enerjisi

  • 05 Mayıs 2022

   Güneş'ten elde edilmiş ısıya ve enerjiye Güneş enerjisi denir. Güneşin çekirdeğindeki füzyon süreciyle meydana gelir. Füzyon süreci; Güneş'teki hidrojeni helyuma dönüştürür. Güneş'in yüzeyinde radyasyon yoğundur. Dünya atmosferinin dışındaki Güneş ışınımının şiddeti yeryüzündeki ışınımının şiddetinden daha fazladır. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir miktarı dahi, insanlığın kullandığı enerjiden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden faydalanma fikri özellikle 1970'lerden sonra hızla yaygınlaşmıştır. Bu fikir üretim ve tüketim döngüsünü de olumlu yönde etkilemiştir. Bu sistemler, biz insanları teknolojik olarak ileriye taşımış, maliyeti düşürmüştür. Güneş enerjisi temiz bir enerji kaynağıdır. Dünya'mızın daha güzel bir Dünya olması için, geleceğimizin parlak olması için bu güzel enerjiden faydalanmakta fayda vardır.

Protek Mühendislik

Acil Destek Hattı
444 0 851