Yağ Tutucu Temizliği

   Bitkisel ve hayvansal yağların sıkça kullanıldığı ticari ve endüstriyel tesislerde atık yağların kanalizasyon sistemine geçişini engelleyen haznelere yağ tutucu adı verilmektedir. Bu hazneler, yağları sudan ayırarak, belirli bir bölmede tutar ve kanalizasyonda atık yağların birikerek tıkanmasına engel olur. Kanalizasyon tıkanıklığını önlemek, kanalizasyon borularının uzun yıllar kullanılmasını sağlamak adına yağ tutucu kullanımı ve Yağ Tutucu Temizliği oldukça mühimdir.

     Yağ Tutucular Nerelerde Kullanılır?

   Çok geniş bir kullanım alanı olan yağ tutucular, birçok yerde kullanılarak, şehir ve drenaj sistemine yağların ulaşımını engeller. Kullanım alanları:

  • Restoranlar
  • AVM’ler
  • Oteller
  • Hastaneler
  • Yemekhaneler
  • Pastaneler
  • Mezbahalar
  • Yağ üretim fabrikaları

     Yağ Tutucunun Temizlik Zamanını Nasıl Uzatabiliriz?

   Yağ tutucunuzu sık sık temizletmek istemiyorsanız, yağ tutucu içine bakteri ilavesi yapılabilir. Bu bakteriler, yağ tutucu içerisindeki atık yağlarla beslenen bakterilerdir. Atık yağları tüketen bu bakteriler, zamanla atıklardaki azalmaya yardımcı olmaktadırlar. Günlük olarak ya da belirli zamanlarda yağ tutucuya yapabileceğiniz bakteri ilavesiyle, Yağ Tutucu Temizliği zamanını uzatabilirsiniz.

     Yağ Tutucu Kullanılmazsa Ne Olur?

   Eğer yağ tutucu kullanmanız gerekiyor ve kullanmıyorsanız, sizi ek maliyetler bekliyor demektir. Atık yağlar hem doğaya zarar vermekte, hem de cebinize zarar vermektedir. Gider borularından atılan atık yağlar, zamanla donarak bu borulara hasar vermekte ve geri dönüşü olmayan, büyük masraflara yol açan ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Donuk yağlar, zamanla tıkanıklığa neden olmakta ve borularda çatlamalara bile yol açmaktadır. Bu gibi sebeplerden ötürü yağ tutucu kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

     Yağ Tutucu Temizliği Nasıl Yapılır?

   Yağ tutucu haznede birikmiş olan atık yağların çevre ve insan sağlığı göz önüne alınarak temizlenmesi gerekmektedir. Periyodik olarak yapılması gereken bu Yağ Tutucu Temizliğinde, birikmiş atık yağlar, özenle temizlenmektedir.

   Profesyonel ekibimizle, Yağ Tutucu Temizliğini gerçekleştirmekteyiz. Temizlik yapılırken, kullanılan özel maddelerle %100 hijyen sağlanır ve yağ tutucu tekrar kullanıma uygun hale getirilir. Kullandığımız özel temizlik maddelerinde, insan sağlığını tehdit eden bir madde kullanmamaktayız.

   Haftalık, aylık, yıllık periyodik Yağ Tutucu Temizliği ve genel bakımlarınızı yapıyoruz. Yaptığımız işin garantisini verdiğimiz gibi, Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetteyiz. Bizi aradığınız takdirde, size en yakın şubemizden profesyonel bir ekip yönlendirmekte ve Yağ Tutucu Temizliğinizi gerçekleştirmekteyiz. Siz de, kaliteli ve üstün hizmet anlayışı için bize ulaşın.

 

YAĞ TUTUCU ( YAĞ AYIRICI ) BİLİNÇLİ KULLANIM KILAVUZU:

Günümüzde Otel, restaurant, yemek üretim tesisleri gibi işletmelerde mutfak atık su gideri tesisat üzerine yağ tutucu cihazı monte edilmek zorunda.

Bu yasal bir zorunluluk, bundan maksat atık yağların çevreyi ve çevre sularını kirletmesi nin önüne geçmek.

Ancak bu gibi tesislerde monte edilen yağ tutucular bilinçli şekilde kullanılmadığı için, yağ tutucu ( yağ ayırıcı ) cihazlar istenilen randımanda çalışmıyor.

Yağ tutucular ( yağ ayırıcı ) genelde iki tip birincisi; paslanmaz kromdan yapılan yağ tutucular ikincisi; HDPE polietilen malzemeden yapılan yağ tutucular paslanmaz krom yağ tutucular genelde yerli üretim, HDPE diğer bir ifadeyle polietilen malzemeden üretilen yağ tutucular ekseriyeti ithal ürünlerdir.

Öncelikle paslanmaz krom yağ tutucu dan bahsetmek istiyorum bu yağ  tutucuların ( yağ ayırıcı )kendi içinde birkaç merhalesi var ilk yağ tutucu girişi kısmında tortuyu tutması için elek veya süzgeç diğer bir ifadeyle filtre bulunmaktadır, ön fitreler ekseriyeti seyyar dır çıkartılıp temizlenebilir 2. Merhale buradan dökülen süzülen suların döküldüğü hazne burada su içerisinde gelen çamur ve tortular dibe çöker, yağlar yukarı doğru çıkar ve diğer haznede toplanır, kirli sular perdenin altından geçerek atık su kanalına gider.

Burada yağ ile suyun ayrışması için yağın sıvı halde bulunması lazım, Bu da belli bir derecenin altında düşmemesi gerekmektedir.

 Aksi halde mutfak atık su gider tesisatından gelen yağlar katılaşacaktır, yağ katı margarin halini alınca yağ tutucular ( yağ ayırıcı ) gerçek görevini yapamaz, yağ tutucuların çalışma prensibine aykırı, margarin şeklinde katı yağları ayrıştırmak için tasarlanmamış.

Yağın sıvı halde kalabilmesi için yağ tutucu ( yağ ayırıcı ) cihazların içinde bir sistem kurulmuş paslanmaz krom yağ tutucular da rezistans bulunmaktadır, Bu rezistans sayesinde yağ tutucu tankı içerisindeki suyun belirli derecenin altına düşmesi önlenmektedir.

Dolayısıyla mutfaktan gelen kirli sular içerisindeki yağlar katılaşmıyor ve yağ tutucu yağ ile suyun ayrışmasını gerçek manada sağlamış oluyor, fakat gerçekte böyle değil yağlar burada katılaşıyor margarin halini alıyor yağ ile kirli su ayrışmıyor.

İşletme maliyetlerini yükseltmeme adına, İşletme yöneticileri rezistansları ya monte ettirmiyorlar veya monte edilse bile bunları aktif hale getirmiyorlar, elektrik faturaları yüksek gelmesin diye.

Rezistanslar faaliyette olmayınca su belli ısının altına düşüyor yağlar katılaşıyor Dolayısıyla bu şekilde de ya tutucunun Yağ ayrıştırması mümkün değil, bu bilinçli bir tercih bilinçsiz kullanım demek yanlış olur.

Resmi kurumlar tarafından kontrole gelindiğinde yağ tutucular var mı Evet var ama işlev görüyor mu tartışılır.

 

Diğer bir konu yine yağ tutucuların ( yağ ayırıcı ) görevini hakkıyla yerine getirebilmesi için müesseselerin bünyesinde çalışan teknik personel veya temizlik personeli, kullanım yoğunluğuna göre belli periyotlarla, Bu yağ tutucuların ( yağ ayırıcı )  ilk kapağını açıp filtre içerisinde ( elek,  Süzgeç ) içerisinde biriken yemek artıkları diğer bir ifadeyle kaba tortuları bunları sepeti çıkartıp suyunu süzüp bu Kapa tortuyu çöp kovalarına aktarması gerekir.

 Bu temizlik işlemi yapılmadığı için yağ tutucuların içerisine gelen tortular sepetten taşarak bir sonraki bölmeye dökülmektedir, Burada yine yemek artıkları nohut fasulye patates bezelye makarna vs. buna benzer yemek artıkları ile sular diğer hazneye  

( bölüme ) dökülür bu kısımda kaba yemek artıkları ile dolduğunda yağ tutucu ( yağ ayırıcı ) işlev yapmaz hale gelir.

 Ancak bu filtreler süzgeçler kullanım yoğunluğuna göre temizlenmeli, bu çok önemli çünkü bu bazı işletmelerde haftada bir bazı işletmelerde 15 günde bir bazı işletmelerde 3 günde bir bazı işletmelerde her gün bu süzgeçler çıkartılıp temizlenmesi gerekir.

Aksi halde ne oluyor süzgeç (elek ) dolunca katı yemek artıkları bir sonraki bölüme dökülüyor ve o kısımda yığılmalar oluyor bundan dolayı seviyesi yükselince su ile yağ ayrışmıyor kirli suda orada kalıyor, bu şekilde yağ tutucu işlem yapamaz hale geliyor.

 

Diğer bir konu yağ tutucu ( yağ ayırıcı ) cihazlarda yağlar ayrıştıktan sonra, yağların toplanması için hazırlanan bölümde toplanır.

Bu bölümde biriken atık yağlar otomatik olarak pompa ile veya manüel olarak ayrı tanklara aktarılır, buralarda biriken yağlar bertaraf tesislerine nakil edilir.

Bizim gözlemlerimiz yağ tutucu içinde biriken yağlar alınmıyor ayrılan bölme dolunca tekrar suya karışıyor veya beklemeden dolayı katılaşıyor bilinçli kullanım olsa bu gibi durumlarla karşılaşılmaz.

 

İşletme sahipleri yağ tutucu monte ettirdikten sonra, yağ tutucu imalatı yapan firmalarda, yağ tutucu ( yağ ayırıcı ) ile ilgilenecek teknik personele bu sistemi nasıl çalıştığı hakkında gerekli tüm eğitim vermelidir.

 Yağ tutucu çalışma prensibi ne şekilde oldu cihazın periyodik temizlik ve bakımlarının nasıl yapıldı konusunda teknik personel bilgi sahibi olmalıdır.

Bu da yetmez bu işletme sahipleri bu personellerin görevlerini hakkıyla yerine getiriyor mu ayrıca denetlenmelidir, çünkü yağ tutucuların periyodik bakımları ağır ve zor bir iş olduğu için işletmedeki yağ tutucular ile ilgilenen teknik personeller bu gibi işleri yapmak istemiyor.

Hatta işletme sahipleri bu gibi işleri yapacak personel bulmakta ve yaptırmak da sıkıntı çekmektedir.

Teknik personeller yapılması gereken ön bakımları ve temizliği zamanında yaparsa, rezistanslar çalışıyor mu dikkatlice kontrol edilirse o zaman yağ tutucular gerçek manada işlevini yerine getirecektir ve önü alınamayacak sorunlar ve problemler yaşamayacaktır.

Gerçek manada bir çevreci bir işletme olabilir.

Bunun için Diyoruz ki Bilinçli yağ tutucu imalatçıları olmalı, bilinçli yağ tutucu kullanıcı işletmeler olmalı, bilinçli iyi eğitilmiş yağ tutucu bakım personellerin olması lazım.

YAĞ YİYİCİ BAKTERİ KULLANILMASI GEREKLİMİ?

Yağ tutucu ( yağ ayırıcı ) cihazların kirlenmesini geciktirmek için ve pis kokuların önüne kısmen geçmek için yağ yiyici bakterinin yağ tutucu cihazlara otomatik olarak dozajlanması gerekir.

Yağ tutucuları ısıtıcı rezistansları devrede ve çalışıyor olsa dahi mutfak atıklarının içinde margarin kıvamında yağlar, kremalar bulaşık atıkları olmaktadır.

Bu yağlar sıvılaşmadığı sürece cihaz bu yağları ayrıştıramaz çabuk kirlenmesine ve işlev yapmaz hale gelir, bekleyen bu yağlar aşırı pis kokuların oluşmasına neden olur bunun önüne geçmek için yağ yiyici bakteri uygulanması gerekir.

Biyoloji ilminde keşfedilen dâhice bir buluş, biz yağ tutucu içindeki yağlardan kurtulmak istiyoruz, yüce yaradan öyle bir bakteri yaratmış ki sizin temizleyip atmak istediğiniz yağları yemekte bizim yerimize temizlik işlemini bu bakteriler yapmakta müthiş bir işlem. 

Yağ tutucularda bu sistem kurulduğunda bakım ve temizlik işlemleri hafiflemekte ve daha az temizlik işlemi yapılmakta çünkü bu işlemi sizin yerinize bakteriler yapmakta.

Diğer makalelerde de belirtilen diğer temizlikler bir birinin alternatifi değildir her belirtilen temizlik ayrı bir amaca hizmet etmektedir.

Madem öyle yağ yiyen bakteriyi kullanıp diğer temizlik işlemleri yapmayalım demek doru değil, bu bakteriler yemek artıklarını, yağ tutucu dibine çöken çamuru yemez, dolayısı ile her bir temizlik işlemi kendi başına belirli bir amaca hizmet etmektedir bir birinin alternatifi değildir.

Bu sektörde çok farklı özelliklerde Yağ yiyen bakteriler bulunmaktadır.

Bu bakteriler daha evvel çoğunlukla yurt dışında getirilirdi, şimdi kendi ülkemizde üretilmektedir.

Bakteri uygulaması iki şekilde yapılmaktadır.

1)- Dozaj pompası yardımı ile ihtiyaca göre otomatik olarak bakteri uygulaması yapılmaktadır.

2)- Mutfak temizlik personeli tarafından temizlik sonrası ihtiyaç miktarı kadar manüel olarak YAĞ YİYİCİ BAKTERİ uygulanır.

Genelde yağ yiyici bakteri direkt olarak yağ tutucu cihaza uygulanmaktadır, ancak kanaatimizce bu uygulamanın en doğrusu mutfak atık su gider tesisatlarından uygulanmasıdır, bu şekilde bakteri uygulaması yapılırsa atık su gider tesisatlarının iç kısımlarında yağlanmanın önüne geçilmiş olacaktır.  

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

TÜLAY *****

23 Şubat 2018

Sitemizin kanal periyodik bakımları için anlaştığımız Protek Mühendislikten verdiği güvenilir hizmet ve takibi için teşekkürler

img

Sorumlu Görüşü

AHMET DEMİRKAYA

23 Şubat 2018

Rögar da biriken atıkların vidanjörümüz yardımı ile çekimi yapılıp aşağıya inilerek yağların temizliği sağlanmıştır ve periyodik olarak temizlenmiştir.

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

KASSANOV *****

26 Şubat 2018

KASSANOV OTEL olarak uluslararası hizmet veren otelimizin bakımını ancak protek mühendisliğe teslim edebiliriz.

img

Sorumlu Görüşü

AHMET DEMİRKAYA

26 Şubat 2018

İki adet yağ tutucu büyük bir özenle temizliği yapılıp teslim edildi.

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

TALHA *****

23 Haziran 2018

Sebahattin zaim üniversitesinde altunizade kampüsünde bulunan yağ tutucu ve atık su rögarlarının temizlenmesi için su tesisatçısından hizmet talep ettim.

img

Sorumlu Görüşü

RECEP ÇANKAYA

23 Haziran 2018

Su tesisatçınız sukates yağ tutucunuzun ve atık su rögarlarının temizlenmesi için sizlere hizmet vermekten gurur duyar. Su tesisatçınız biriken yağların ve atıkların uzaklaştırılmasında hizmetinizdedir.

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

KADİR *****

15 Ekim 2018

Yağ tutucu temizliği için Protek Mühendislik hizmetleri Ltd

img

Sorumlu Görüşü

CEMİL DEMİRKAYA

15 Ekim 2018

Yağ tutucu imalathanede tezgah altı yağ tutucu sıvı yağları alındı yağ tutucu fiziksel Temizlik yapıldı temiz bir şekilde teslim edildi temizlik öncesi ve sonrası resimler çekildi Sütiş Koşuyolu Kadıköy Acıbadem yükseklik 47 en 1 metre derinlik 60 santim dir

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

ZEYNEP *****

21 Kasım 2018

BANKERHAN OTELDE -2. Katta gelen yoğun pis koku şikâyetleri üzerine Protek mühendislikten yardım talep edildi. Bununla ilgili konusunda uzman teknisyenimiz -2. Katta keşif çalışması yaptı. Yapılan keşif sonucu yıllardır temizlenmeyen yağ tutucunun aşırı şekilde dolduğu ve görevini yapmadığı belirlendi. Yağ tutucunun -2. Katta olmasından dolayı ve buraya araç girememesinden dolayı BANKERHAN OTEL için özel bir çalışma yöntemi belirlendi. Belirlenen bu metodla koku şikâyetinin en aza indirgenmesi için bina girişinde hazır bekletilen vidanjöre bu yağ atığının koku yapmayacak şekilde kapalı ve izole edilmiş bidonlarla taşınmasına karar verildi. 21.11.2018 tarihinde yapılan çalışma ile yağ tutucu içerisinde bulunan ve katı atık haline gelmiş yaklaşık 120 kilogram yağ kütleleri özel teknisyenlerimiz tarafından el aletleri ve sisteme kurulan izole edilmiş pompa yardımıyla bu iş için hazırlanan ve vidanjöre sevk için konulmuş bidonlara aktarıldı. Yağlar vidanjöre götürülüp sevki sağlandıktan sonra içerisinde kalan sıvı yağında aynı yöntem ile özel izole edilmiş bidonlar yardımıyla taşınması sağlandı. Sonrasında su yardımıyla yağ tutucunun içerisi detaylı bir şekilde temizlendi. Çıkan atık ise yine aynı şeklide bidonlarla vidanjöre sevk edildi. Çalışma tamamlandıktan sonra yağ tutucunun kontrolü yapılıp testi tamamlanarak teknisyenler gözetiminde teslim edilmiştir. Sonuç olarak bu yağ tutucunun en kötü 30 günde bir temizliğinin yapılması kullanıma bağlı olarak bu sürenin uzatılmasına ve ya kısaltılmasına karar verilmelidir. Bu işlemler yapılmaz ise yağ tutucu görevini yapmaz, biriken yağlar atık suya gider kanalın yağlanmasına ve zamanla tıkanarak hattın kullanılamaz hale gelmesine neden olur.

img

Sorumlu Görüşü

AHMET DEMİRKAYA

21 Kasım 2018

21.11.2018 tarihinde yapılan çalışma ile yağ tutucu içerisinde bulunan ve katı atık haline gelmiş yaklaşık 120 kilogram yağ kütleleri özel teknisyenlerimiz tarafından el aletleri ve sisteme kurulan izole edilmiş pompa yardımıyla bu iş için hazırlanan ve vidanjöre sevk için konulmuş bidonlara aktarıldı. Yağlar vidanjöre götürülüp sevki sağlandıktan sonra içerisinde kalan sıvı yağında aynı yöntem ile özel izole edilmiş bidonlar yardımıyla taşınması sağlandı. Sonrasında su yardımıyla yağ tutucunun içerisi detaylı bir şekilde temizlendi. Çıkan atık ise yine aynı şeklide bidonlarla vidanjöre sevk edildi. Çalışma tamamlandıktan sonra yağ tutucunun kontrolü yapılıp testi tamamlanarak teknisyenler gözetiminde teslim edilmiştir. Sonuç olarak bu yağ tutucunun en kötü 30 günde bir temizliğinin yapılması kullanıma bağlı olarak bu sürenin uzatılmasına ve ya kısaltılmasına karar verilmelidir. Bu işlemler yapılmaz ise yağ tutucu görevini yapmaz, biriken yağlar atık suya gider kanalın yağlanmasına ve zamanla tıkanarak hattın kullanılamaz hale gelmesine neden olur. Ayrıca yağ tutucu cihazınız ekonomik ömrünü tamamladığından dolayı değişmesinin gerektiğini ve yeni sistemle bütün bu işlemleri kolaylaştıran yeni bir tesisat sisteminin kurulması temizlik işlemlerinin %80 oranında kolaylaştırarak BANKERHAN OTELİ koku şikâyetinden tamamen kurtulmas

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

TÜLAY *****

03 Aralık 2018

Yağ Tutucu Temizliği

img

Sorumlu Görüşü

HALİS ERGEN

03 Aralık 2018

Rögar bacasından içeri girilerek Özel kuvvetli çekiş gücüne sahip vidanjör yardıımı ile içerisindeki pislikler çekilip tekrar yıkama yapıldı. ve gereken çekim yapıldı temiz bir şekilde telim edildi.

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

KENAN *****

09 Ocak 2019

Yağ tutucu temizliği için protek mühendislikten hizmet talep ettim.

img

Sorumlu Görüşü

AHMET KARAÖZ

09 Ocak 2019

Garaj katında bulunan yaklaşık 7 m3 kapasiteli paslanmaz krom, diğeri yaklaşık 1 m3 kapasiteli yağ tutucuların isteğe bağlı periyodik temizlikleri yapılmaktadır. Bundan önce yapılan son temizlik 2018 in şubat ayında olduğu için 2 yağ tutucucunda içerisi ağızlarına kadar dolmuş vaziyetteydi. Kapakların üzeri açılır açılmaz aşırı dolu olan yağ tutuculardan taşmalar meydana gelmiştir. Yağ haznelerinin üst kısımları ise bir tahta kadar sert kıvama gelmiş kaskatı bir tabaka oluşmuştur. Üstelik dozajlama bakteri sistemi çalıştırılmamıştır. Şimdiye kadar tek araçta çekilen yağ tutucular, bu yapılan işlemde 3 seferde ancak temizlenebilmiştir. Ayrıca vidanjör çekim işlemi süresi 3 kat artmıştır. Vidanjör çekim aşamasında aşırı şekilde zorlanmıştır. Personellerimizin temizlik işlemi için verdiği işçilikde yine aynı oranda artmıştır. Katılaşmış tabakaların akışkan hale gelene kadar parçalanması ve kazanın dezenfekte edilmesi bir hayli güç olmuştur. Bu işlemler sırasında ister istemez ortamda kokuda oluşmuştur. Garaja taşan atıkların, temizlenmesi sağlanmıştır. Ancak bazı mazgalların tıkalı olduğu fark edilmiştir. Yağ tutucu içerisinde bez parçaları ve bazı katı maddeler çıkmıştır. Bu konuda mutfak personeli uyarılmalıdır. Belirli Periyotlarda yapılan temizlik süresi mutlaka kısaltılmalıdır. Bu şekilde devam etmesi sürdürülebilir bir durum değildir. Örneğin; yağ tutucu ilk 20 – 25 gün içinde dolduğu zaman üst yüzeyinde kalın bir yağ tabakası Oluştuğunda yağ tutucu görev yapmaz hale gelmekte ve sisteme yağ kaçmaktadır ve temizlik Sırasında ortama çok aşırı derecede koku yayılmaktadır bunların giderilmesi için temizlik daha sık Yapılması gerekir. Yağ tutucuları dozajlaşmak için bazı sistemler kurulmuş fakat düzenli takip edilip, bakteri Bidonu boşaldığında değiştirilip, çalışma performansı takip edilmeli bu sistemle ilgilenen Kişi ve kurumları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmasında fayda olacaktır. Yağ tutucunun kapak kısmı sehim yapmıştır. Koku olmaması