Beylikdüzü Bina ve Zemin Su Yalıtımı

Temellerde Zemin Su yalıtımı ve Bina Su Yalıtımının önemini ortaya çıkaran en büyük etken, yalıtım uygulanmamış elemanlarda ve yetersiz, kalitesiz bir malzeme ve uygulamayla yapılmış yalıtımlar nedeniyle donatılarda oluşan korozyon sorunudur. Yapı elemanının taşıyıcılığın dan bir kısmını yitirmesine neden olan bu etken kaçınılmaz bir çözüm olan yalıtım uygulamasını gerektirir.

 

 

Kullanıcının deprem güvenlikli yapı bilinci artık oluşmuştur. Fakat zemin altı yapı elemanı olan temeller ve su problemi her kullanıcı tarafından sorgulanabilecek kadar açıklık kazanmamış ve görünmez tehlikeler boyutundadır. Bu tehlikelerden bazıları sıralanırsa; -Beton agrega ve hazırlık suyunun içeriği, - Betonun statik hesaplara göre önerilen dozajı,- Donatıların hesaplara uygunluğu ve kurallara uygun yerleştirme ve bağlantıları,-Zemin durumuna göre Yer Altı Su Yalıtımları ve su yalıtımının uygunluğu, işçilik teki kalitesi,- Yapı elemanlarındaki donatıların pas payı,-Betonun döküm sırasındaki ortam şartları, - Betonun  bakımı şeklinde bazıları ifade edilebilir.

Yapının her anlamda güvenlikli ve sağlıklı bir şekilde oluşturulması için kullanıcıların Zemin Su Yalıtımı ve Bina Su Yalıtımı konusunda bilinçlendirilmesi şarttır.

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız