Beşiktaş Bina ve Zemin Su Yalıtımı

Beşiktaş Bina Su Yalıtımı dışarıdan uygulaması ana prensip, bir seviyeye gelmesi ile taban yalıtım filizlerinden hareketle ikinci aşama olarak betonarme perde duvar yalıtımının yapılması şeklindedir. Bu sistemin uygulanmasında en önemli konu tabandan gelen yalıtım filizlerinin korunması ve sürekliliğidir. Bu amaçla taban betonu, Beşiktaş Zemin Su Yalıtımı temel perde sınırını en az 60 cm taşacak şekilde ve içe doğru eğimli hazırlanır. Ve daha sonra ulaşabilmek amacı ile perde sınırını aşan taban yalıtım filizleri düşük dozlu beton ile korumaya alır.

 

             

 

Yapıda bodrum kat olup olmaması önemli değildir, uygulama sistemi değişmez.  Düzeltilmiş olan zemine ve sıkıştırılmış toprağa, çakıl yayılır. Blokajlar yerine zeminde daha ufak parçalı ve deprem sırasında bilyeler gibi rol oynayan çakıl kullanımı sağlanabilir. Grobeton üzerine serilen ve dikkatli bir uygulamayla, yerine ve duruma göre tek veya çift kat uygulanan yalıtım malzemesi üzerine tekrar koruma betonu dökülür. Beton içindeki iri agregaların yük ile birlikte membana zarar vermesi önlenmiş olur. Zemin Su Yalıtımı ve Beton Su Yalıtımı işi en ufak bir hatayı kabul etmez. Daha sonra yapı statik projesine göre 50-60 cm den başlayan, gökdelenlerde birkaç metre kalınlıkta olan demirleri döşenmiş radye temel dökülür. Zemin Su Yalıtımı ve Bina Su Yalıtımı düşeyde de temeli sarar. Düşeyde ki koruması da çeşitli şekillerde olabilir. Temeldeki tabanına oturan kılıcına işlenmiş bir tuğla duvar yapılması çok uygundur. Bunun yanı sıra çok uzun ömürlü bir koruyucu olduğu tartışılabilir nitelikte olan beyaz köpük kullanımı da uygulamada işçiliği kolay olduğu için yaygın olarak görülebilir.

 

#Beşiktaş #BinaVeZeminSuYalıtımı #BeşiktaşBinaVeZeminSuYalıtımı

 

İstanbul'umuzun Beşiktaş ilçesine verdiğimiz diğer hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz.

 

> Beşiktaş Kanal Görüntüleme

> Beşiktaş Pimaş Açma

> Beşiktaş Yağ Tutucu Temizliği

> Beşiktaş Tıkanıklık Açma

> Beşiktaş Petek Temizliği

> Beşiktaş Koku Tespiti

> Beşiktaş Kanal Açma

> Beşiktaş Su Kaçağı Tespiti

> Beşiktaş Su Sızıntı Tespiti

> Beşiktaş Su Tesisatçısı

> Beşiktaş Yer Altı Su Kaçağı Tespiti

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız