Tuzla Su Sızıntı Tespiti

   22 yıldır sıhhi tesisat alanında hizmet vermekte olan firmamızın Su Sızıntı Tespitinde

%90'lık bir başarı yüzdesi vardır. Bunlar tabi ki de dairenin hiç bir yerine zarar vermeden

yapılan noktasal tespitlerdir.

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız