Adalar Yer Altı Su Kaçağı Tespiti

Adalar Yer Altı Su Kaçağı Tespiti

Yer altı tesisatı su kaçak tespiti için uygulanabilir yöntemler dokuz adettir. Yer altı tesisatı su

kaçak tespiti hizmeti veren uzman firma tesisatın cinsine, Su kaçak miktarına, tesisat üstü

zemin yapısına kadar yaklaşık on beş kriter Değerlendirmesini yaptıktan sonra hangi usulde su kaçak tespit yapacağını belirler.

 

 

#Adalar  #YerAltıSuKaçağıTespiti  #AdalarYerAltıSuKaçağıTespiti

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız