Bahçelievler Bina ve Zemin Su Yalıtımı

Bahçelievler Zemin Su Yalıtımı ve Bahçelievler Bina Su Yalıtımı Betonarme yapılarda uzun süreli su etkisi ile zarar görme sadece çelik için olmayıp, yapı elemanındaki beton yapı malzemesi için de bazı önemli sorunlar vardır.

 

Akman'ın "denizden çıkarılan beton agregaların teknik sorunları" konusunda değerli araştırmaları olup, denizlerdeki toplam tuzluluğun yere ve sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini, çimentonun priz olayını da etkileyen klorun asıl sorun olan yönünün betonarme yapıların çeliklerinde oluşturacağı korozyon olasılığı olduğunu belirtir. Deniz kumunun sürüklediği tuzun aynı negatif sonuçlara yol açtığı tartışılmaktadır. Bazı araştırmalar bunun etkisiz olduğunu savunmaktadır. Bazı Ülkelerde normlarında hızlandırıcı olarak kullanılan CaCI, katılan betonlarda, buhar kürü ile sertleştirilen betonlarda ve ön gerilmeli betonlarda deniz kumunun kullanılması yasaklanmıştır

Deniz suyu, asitli sular, alkali veya sülfatlı zemin suları gibi betona zararlı suların kimyasal etkisi sonucunda meydana gelen eksiltme de bozulma önce yüzeyde yumuşama şeklinde başlar. Sonra önemli kabarmalar  ve  parçalanmalar bu olayı izler.

 

İşte tam bu sebeple Bina Su Yalıtımı ve Zemin Su Yalıtımı hatta bunların ıslahı çok önemlidir. Yaklaşmakta olan İstanbul depremin bu önemin iki kat artmasının gerekliliğini hatta bununla ilgi gerek devlet kurumları gerekse bilgilendirme yolu ile vatandaşların bilgilendirilerek Bina Su Yalıtımı Ve Zemin Su Yalıtımını kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Daha da ilerisini düşünecek olursak Zemin Su Yalıtımı veya Bina Su Yalıtımı problemi olan binaların acilen kolon ve kolon içerisindeki demirlerin binayı taşıyacak basınç ve dayanıklılığa sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 

#Bahçelievler #BinaVeZeminSuYalıtımı #BahçelievlerBinaVeZeminSuYalıtımı

  

   İstanbul'umuzun Bahçelievler ilçesine verdiğimiz diğer hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz.

 

> Bahçelievler Kanal Görüntüleme

> Bahçelievler Pimaş Açma

> Bahçelievler Yağ Tutucu Temizliği

> Bahçelievler Tıkanıklık Açma

> Bahçelievler Petek Temizliği

> Bahçelievler Koku Tespiti

> Bahçelievler Kanal Açma

> Bahçelievler Su Kaçağı Tespiti

> Bahçelievler Su Sızıntı Tespiti

> Bahçelievler Su Tesisatçısı

> Bahçelievler Yer Altı Su Kaçağı Tespiti

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız