Su Sızıntı Tespiti

Bilinmeyen bir tesisat da Su Sızıntı Tespiti  özel metotlar ve yöntemler ile profesyonel anlam da çözümün merkezi Protek Mühendislik olarak hizmet vermekteyiz.

Evinizi kırılmasın, masraflarınız katlanmasın, zamanınız kaybolmasın diye biz buradayız. Unutmayın teşhisi konmayan tedavi, tedavi değildir.

 2002yılında Avrupa’dan transfer ettiği son teknoloji cihazlarla tecrübesini birleştirerek bu sistemin teorisini (3-T formülü) oluşturmuş olan Protek firması, alanında çok iddialı konutlarınızdaki rutubet, su sızıntısı, atık su tıkanıklarını ve kaloriferin su eksiltmesi gibi problemleri hiçbir yeri kırmadan, dağıtmadan noktasal olarak tespit etme olanağı sunmaktadır. Firma yetkilisi Abdullah Bey şu bilgileri ilk defa bizimle paylaştı;

   “Bize göre Türkiye’nin iki tane problemi bulunmaktadır:

Biz Protek firması olarak sıhhi tesisat alanında bu iki problemi çözdük. Protek firması İstanbul’un tamamına hizmet vermektedir. 2007 yılında yapmış olduğumuz yatırımlar ile hizmet kapasitesini %100 attırarak şehirler arası hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca araç ve gereçlerine katmış olduğu son teknoloji cihazlar ile yerin 1–2 metre altındaki tesisat kaçaklarını tespit etmektedir.

Türkiye’de bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kullanılabilir su miktarı azalmakta olup su fakiri ülkeler arasına hızla ilerlemektedir. Sorumluluk ilkesi ile hareket eden Protek firması şehir şebekelerindeki yeraltı tesisat kaçaklarının tespiti ile aynı zamanda bu gibi çalışmaları yapan yabancı sermaye şirketler vasıtası ile yurt dışına çıkan dövizi önleyici projelere imza atmaktadır. 2008 yılını kaçakları önleme yılı ilan etmiş bulunmaktayız.%100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Protek firması bu gibi konularda bir ilke imza atmış bulunmaktadır.

   İl ve ilçelerdeki şehir şebeke kayıplarının hesaplanması ve kaçakların tespiti hususunda günümüzde yetişmiş uzman eleman çok az bulunmaktadır. Protek firması 2008 yılında bu projelere daha çok yatırım yapma kararı almış bulunmaktadır. Son olarak diyoruz ki;

 Şehir şebekelerindeki kayıpları önleme hususunda yöneticilerimiz daha duyarlı olursa ve halkımızı bilinçli su kullanımı konusunda bilgilendirirsek gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmış olacağız, sorumluluk hepimizin.”

Su Sızıntı Tespitinin Geçmişi:

Tesisat alanında özellikle seksenli yıllar dan sonra başlayan teknolojiye bağlı iyileşme sürecin de birçok teknolojik gelişme sağlanarak günümüz standartlarına gelmiştir.  Bu gelişim sürecini kademe kademe sıralayacak olursak sizlere şöyle sunulabilir.

İlk olarak galvaniz ve demir tesisatlar la başlatılan bu süreç maliyeti düşürmek adına öncesinde galvaniz tesisat ile devam eder iken,  tesisata ekleme ve lokal onarımların zorluğundan kaynaklı olarak değişim gerekliliğini ortaya koymuştur.

tüm bu zorluklar ortaya koyduğu bilinç ile tesisat hizmeti mavi boru tanışmıştır. Mavi boru galvaniz tesisata göre kolaylık sağlasa da  yaşanılan zorlukları sadece azaltmasını sağlamıştır. Ancak değişim sürecine giren tesisat sektörü daha kullanışlı ve maliyeti azaltarak yapılabilecek en hızlı, en sağlam en önemlisi olarak maliyeti en az aynı zaman da en dayanıklı malzeme arayışına girdi. Çalışmalar hız kazanırken Sakarya depremi olarak da bilinen de mega şehir İstanbul'uda içine alan ve büyük acılara neden olan 7.4 şiddetinde büyük bir deprem ile sarsılan ülkemizin en büyük şehirleri bir çok problemin ortaya çıkmasına ve bizim bu problemlerin sebebini bulmaya yönlendirmiştir. Sebebi bulunan sorunlar aşağıda belirtildiği gibi çözümleri de yıllar boyunca araştırmalara konu olmuştur.

Problemlerden en önemlisi olarak önümüze çıkan sorun ise hasar gören hatta yıkılan konutların ve buna benzer binaların çok büyük kısmında daha önceden oluşan Su Sızıntısı probleminin bina temeline, kolonlara çok büyük hasar verdiği bununla birlikte temelde yaşanılan bu problemin  betonun yapısını bozmasına yol açmıştır. Zarar gören temel ve kolon içerisinde bulunan ve taşıyıcı özelliğe sahip demirlerinde bundan etkilenerek önce Su Sızıntısı ile nemlenip paslanmasına sonrasında ise çürümeye giden bir yol aldığı ve yaşanılan en ufak bir sarsıntıda binaya büyük hasarlar vererek yıkılmaya giden bir trajedi yaşattığı ortaya çıkmıştır.

İşte bu hususta araştırma yapan deprem yetkilileri İstanbul da 30 yıl içerisin de büyük bir depremin olma ihtimalinin % 90 olduğunu belirtmektedir. Bu tarihten itibaren Bina temellerinde yaşanılan bu betonun niteliğinin kaybına ve içerisindeki demirlerin çürümesine neden olan bu Su Sızıntısının neden olduğu sorusu ortaya çıkmıştır. Araştırmalar sonucu bu problemin en büyük sebebinin bina içindeki temiz su atık su hatta kalorifer tesisatından kaynaklı Su Sızıntısı sonucu temele zarar inen suyun  zarar verdiği görülmüştür. Bu durum Su Sızıntısının ne derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sonucu yapılan çalışmalar bu tür Su Sızıntılarının tesisattaki hangi problemlerden kaynaklandığı konusunu ortaya çıkartmıştır.

Birinci olarak karşımıza çıkan sorun tesisat malzemesindeki kalitesizlik görüldüğü ve bunun daha kaliteli bir sisteme geçilmesinin şart olduğu anlaşılmıştır.

İkinci olarak işi bilmeyen bilinçsiz kişiler tarafından veya bilinçsiz müteahhitler tarafından yapılan tesisat uygulamaları ortaya çıkmıştır.

Son olarak ise insanların tesisatlardan kaynaklı bu Sızıntılarının  önemini idrak edemediği için gerekli hassasiyet ve ilgilerini vermemektedir. 

Birinci ile başlayacak olursak tesisat malzemelerinde kullanılan mavi boru değiştirilerek günümüzde de kullanmaya devam ettiğimiz  PP plastik tesisat malzemelerine geçilmiştir. Tesisat malzemesindeki bu değişim kalitenin yükselmesine ve tesisatlardan kaynaklı bu tür Su Sızıntılarının en aza indirgenmesini sağlamıştır.

Diğer bir husus olarak ön plana çıkan tesisatları yapan ve emek veren bu işin ustası, veya teknisyeni olarak çalışan hizmet erbabı kişilerin belirli bir deneyime erişmeleri için Mesleki Yeterlilik Belgesi olması zorunluluğu çıkmıştır. Günümüzde hala yeterli seviyeye gelmemiş olsa bile bunu çok önemli bir adım olarak görüyor ve önemsiyoruz. Etkisi henüz hissedilmese bile bu zorunluluk bu sektörde hizmet veren hizmet erbabı kişilerin bulunduğu seviyeyi atlatarak kalite de çok iyi bir noktaya gelineceğine inanıyoruz. Çünkü bu belge olmaksızın çalışan kişilerin gerekli yeterliliğe sahip olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bundan ötürü bu yeterliliğe sahip olmayan şahıslar tarafından yapılan tesisatlar günümüz de sorunun en büyük kaynağını oluşturmaktadır. Bilinçli bir toplumun oluşması için sürdürülen çalışmalar olsa da çok yetersiz olarak görülüyor ve buna olan eğilim önemini ve gerekliliğini ön plana çıkartıyor. Bizim önerimiz yapılması gereken devlet olarak görsel ve yazılı reklam ile birlikte kontrol ve denetimin çok iyi geliştirilmesi bu konu ile ilgili alınan tedbir uyarı ve cezaların bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. çünkü 1999 yılında tecrübe ettiğimiz ve bir daha önümüze çıkacağı kesin gözü ile bakılan bir deprem için hiç ders almamış ve bu tedbirleri uygulamadığımız için yaşanılan acıların tekrarı içimizi yaksa bile önlemini almadığımız her hatanın sorumluluğu tüm vatandaşlara çok büyük bedel olarak dönecektir.  Unutmayın ucuz diye aldığınız hizmeti veren kişinin yeterli donanıma sahip olamaması ve yaptığı yanlışlar size çok pahalıya mal olabilir.

Son olarak ise özellikle vurdumduymaz beni etkilemiyor veya sırf maliyetten kaçmak için bu tür su sızıntılarını önemsemeyen kişilerdir. Üst katta oldukları için bina zemininde yaşanılan sıkıntılara önemsemeyen ve vurdumduymaz davranan insanlar aynı sonucu yaşamamaları için bu problemin önemini idrak etmelidir. Bu için insanları bilinçlendirici yayanlar yapılarak gerek görsel basın gerek yazılı basın hatta radyo gibi enstrümanlar  ile insanların bilgi edinme ve bilinçlenmeleri sağlanmalı hatta buna devlet yetkililerimiz vasıtasıyla kamu reklamları oluşturulmalıdır. Çünkü bu vurdumduymazlığın cezasını sadece önemsemeyen kişi değil mağdur olan kişiler ve tüm toplum çekecektir.

Bahsi geçen tüm bu hususlar  bugün de yaşanılmak da olup bu sorunların çözümü için geliştirilmek istenilen tesisat sektörü adına bu tür problemlere sebep olduğu bir çok sorunların çözümü araştırılmaya başlanmıştır. Çözüm arayışları ilk olarak tesisatlardaki tek bir sorundan dolayı tesisatın genelinin yenilenmesi lazımdı. Tesisatlardaki bu yenileme fayansların kırılmasını gerektirdiği gibi fayans altı tesisatlardan dolayı tesisatı yenilemeye alınan binayı inşaat haline getirilerek günlerce içine girilemez ve harap bir duruma sokuyordu. Bu tür Problemler öncelikler o hizmete veren kişi için maliyeti artıyor, bu maliyetler müşteriye artı masraf olarak yansıyor buda milli ekonomiye zarar verdiği gibi ustanın da çok büyük emeklerine mal oluyordu. Bu durumun doğurduğu en büyük problem ise tesisatın yenilenmesi sonucunda ortaya çıkan fayans uyumsuzluğu ve evinin estetiğini bozdurmak istemeyen ve evde çirkin bir görüntü meydana getiren müşterilerdir. Bundan dolayı müşteriler aynı fayans talep ederler ancak yıllar önce yapılmış binanın aynı fayansları ya üretilmiyor ya da tamamen sistemden kalkmış bir fayans olarak karşımıza çıkıyor.Bu durumun doğurduğu sonuç olarak sadece tesisatın geçtiği fayansların yeri değil tüm fayansların değişimi yapılmak zorunda kalarak işlem yapılan yer tamamen tadilata alınıyordu. Burada bir ihtiyacın doğması üzerine bu tür sorunları çözmek ve insanları mutlu etmek için yeni bir sistem ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç tesisat üzerindeki tek bir hatadan dolayı bu kadar masraf emek kaybına girilmemesi için Su Sızıntısının nerede ve neden olduğu araştırılmaya başlanmıştır.

İlk olarak hangi tesisattan kaynaklandığı araştırmak için temiz su tesisatlarında kontrol sistemi nasıl olur sorusu çıktı. Bunu basit ama bir o kadar da etkili olan bir sistem geliştirildi. Tesisat içerisine uygulanan basınç sayesinde en ufak kaçakta dahi manometre düşüş göstererek temiz su tesisatından kaynaklı olup olmadığı net olarak ortaya çıkmıştır. Bu basınç testi ve manometre sayesinde  çok büyük başarı sağlanmış oldu. Su sızıntısının daha sonra pprc tesisatın da olduğu tespit edilen Su Sızıntısının tesisatın hangi bölümde ve noktasında olduğu sorusu çıktı.  Öncelikle Su Sızıntısının nasıl tespit edileceği ile ilgili araştırmalar başlaması sonucu bu tür Su Sızıntılarının ses çıkarttığı ortaya çıkmıştır. İşte bu noktada bu sesi duymanın peşine düşen araştırmacılar ve bu işe gönül verenler ilk olarak doktorların kalp ve iç hastalıkları dinlemede kullandı özel kulaklık ile denemeler başladı. Ancak tüm sesleri içine alan bu dinleme yöntemi belli bir başarı getirsede bu çok düşük oldu. Çünkü Su Sızıntısı Tespiti için onun çıkarttığı sesten başka hiçbir sesin kulağa gelmemesi gerekliydi. Bunun içinde öyle bir dinleme cihazı olmalıydı ki sadece koyduğun yeri duyacaksın ve diğer dış dünyadaki ses ve parazitleri önlemesi gerekliydi. İşte bu noktada ne istediğini bilen ne aradığına kara vermiş ülkesini şirketini ve kendini gelişmeye açmış kişiler insanlara daha iyi nasıl hizmet ederiz anlayışı ve aşkıyla arayışlarını yurt dışına taşıdılar. Özellikle gelişmiş ülkeler de bu sorunun nasıl çözüldüğünü araştıran hizmet ehilleri  Almanya da bulunan ve yalnızca bu iş için geliştirilmiş ve tam anlamıyla tüm istekleri yerine getiren gerekli parazitlerden uzak tutan özel bir akustik dinleme cihazı bulunduğu anlaşılınca önce bu cihaz Protek Mühendislik ile ilk kez ithal edilerek insanlarımıza hizmet etmesi için bir teknoloji hareketi başlatıp bunun her türlü eğitimini vererek plastik temiz su tesisatlardaki sızıntının neden kaynaklandığını %95 oranında çözmüş ve bulmuştur.

Diğer bir gerekli olan gelişim ise pis su tesisatların dan kaynaklanan sorunları çözmek için ilk olarak boyalı su ile yapılan çalışmalar belli bir başarı sağlasa dahi istenilen yere ulaşmamıştır. O yıllarda büyük bir ivme gelişime sahne olan teknoloji kamera alının da çok büyük gelişmeler kat ediyordu. İşte bu teknolojiden yararlanmak isteyen tesisat sektörü bu tür hatların görüntülenmesinin mümkün olup olmadığını araştırıyordu. Araştırma sonucunda öyle bir kamera olmalıydı ki içerisine su almasın, kablo ile hat içerisine girsin ve çok özel bir kafa sisteminin olması ayrıca kablosunun da bu tür zor şartlara dayanabilmesi gerekliydi. Bunun için uyumlu kablonun esnekliği öyle bir ayarlanmalıydı ki tesisat içerisine itilecek kadar sert en küçük pvc olan 50 mm dirsekten dönecek kadar da esnekliğe sahip olduğu gibi kamera başlığının da bu esnekliğe uyum sağlaması için yine zarar görmeyecek kadar sert ve yine hareket kabiliyeti yüksek bir yay sitemi gerekliydi. Bunun yanın da görüntü kalitesi kayıt ve üzerinde bulunan diğer özellikler ile birlikte Özel Mikro Kamera geliştirildi. Bunun sayesinde pis su hattına kamera ile girilerek hat içerisindeki sorunlar izleme ve gösterme imkanı doğdu. Sonuç olarak pis su tesisatlarından kaynaklı Su Sızıntısı Tespiti nokta olarak gerçekleştiği için problemin nokta olarak çözümü sağlanabilmektedir.

Sonuncu ise cihazlar ile yapılan çalışmalar sonucunda ne temiz su ne de pis su tesisatlarından kaynaklanan bir problem olmadığı ortaya çıkınca önceki gibi bilinçsiz bir şekilde tüm dairenin kırılması ve tadilata alınması değil iç izolasyon problemleri kontrol edilir.  Lakin pprc temiz su ve pis su tesisatlarından kaynaklanmayan bu Su Sızıntıları ya iç izolasyon ya da dış izolasyon veya çatı ve temelden kaynaklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Nem ve rutubetten kaynak problemler ise diğer tüm tesisatlar kontrol edildikten sonra karar verilebilir ve ona uygun çözüm üretilebilir.

Bütün bu süreç bize gösteriyor ki yaşanılan her sıkıntı bir yeniliği ve değişimi doğuruyor yeter ki her yapılan hatayı fırsata çevirebilmek için bu hatadan ders çıkartıp tedbir alalım. Sadece bu süreç gösterdi ki artık Su Sızıntı Tespiti  için tüm binaya zarar vermeye gerek yok bunun için risk almaya gerek yok, kendinizi tehlikeye atmaya hiç gerek yok çünkü insan sağlığı her türlü maliyetin üzerindedir. Bu mağduriyetler gösteriyor ki biz tedbir almalıyız yalnız takdir Allah'ındır.

 

YAŞANMIŞ SU SIZINTI TESPİTİ HİKÂYESİ

 

Arzu G…

Su sızıntısı problemi yaşadığımız müstakil yeni bir konutumuz vardı oturduğumuz konut gayet

Lüks bir konut kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra su sızıntısı problemi yaşadık bu problemin neden kaynaklandığını bir türlü anlamadık konutumuzun belirli

Noktalarında aşırı rutubet var boyalar kabardı belli yerlerde sıva dökülmeleri oldu lüks

Konutumuz vardı ancak tüm oturma zevkimiz kalmamıştı ne yapacağımızı bilemiyorduk

Artık evimizde büyük bir sorun haline gelmişti, hatta rutubet parkelerimizde doğru ilerlemeye

Başladı ve aşırı şekilde nem kokusu da oluşmaya başladı.

Eşim nereden ulaşmış bilemiyorum bir tesisat firması geldi şikayetimizi ilettik, problem olan yeri inceledi fakat problemimize çözüm bulamadı, pek donanımlı bir firma benzemiyordu.

Kızımın çalıştığı firmadan bir arkadaşı başka bir tesisat firmasını tavsiye etmiş o firmadan yetkililer geldi şikayetimizi anlattık problem olan bölgeyi incelediler bu gelen tesisat firması

Daha donanımlıydı hemen bir cihaz ile problem olan bölgede ölçümler yaptı, çalışma yapan

Kişiye sordum bu ne cihazıdır, bununla arıza bulunur mu diye sordum nem ölçüm cihazı olduğunu söyledi birazda ukala bir tavır ile biz bunun için buradayız hanım efendi dedi

Çalışma bitti arıza neymiş diye ustaya sordum geçici bir arızanın olduğunu şimdilik bir problemin olmadığını konutu bol miktarda havalandırmamız söyledi hizmetçimiz her gün yeteri derecede havalandırdığını söyledi fakat usta daha çok havalandırın yakında rutubet kurur hiç bir şey kalmaz merak etmeyin dedi bizim pek içimize sinmedi ancak peki dedik

Servis ücretini ödedik ve yolcu ettik, artık hizmetli bayan daha çok havalandırıyor rutubet

Kuruyacak diye beklemeye başladık bu sırada evde küçük çocuklar üşümesin diye havalandırdığımız odadan diğer odaya geçiriyoruz bu böyle on beş gün kadar sürdü

Fakat rutubet olan bölgede hiçbir gelişme yoktu hatta rutubet gittikçe yayıldığını gözlemledik

Parke kısmında renk değiştirmeye başladığını fark ettik, bu böyle olmayacak canımız sıkkın bu problemi nasıl çözeceğiz diye düşünürken bir akşamüstü damadım aradı telefonda sesi bayağı heyecanlı geliyordu hayırdır bu heyecan nedir diye sordum bir tesisat firması buldum

Bu firma çok farklı, ancak bu tesisat firması rutubet problemini çözer dedi, bende önceki gelen firma gibi olmasın dedim yok hayır bu tesisat firması çözeceğine inanıyorum dedi peki gönder gelsin baksınlar yeter ki bizi bu sorundan kurtarsınlar dedim.

Ertesi gün damadımın bahsettiği firmadan aradılar randevu verdiler, randevu gecikmeli de olsa geldiler.

Ustaya şikayetimizi ilettik problemli yeri yüzeysel incelediler, damadımın dediği kadar vardı bu firma farklı görünüyordu birazda havalı tavırları vardı siz merak etmeyin hanım efendi bu bizim için kolay, biz günde bunun gibi onlarca problem çözüyoruz dedi, iyi peki çözünde bizi bu problemden kurtarın dedim.

Daha sonra çanta şeklinde bir cihaz çıkardı banyodaki gider tesisatlarının içini gösteren bir kamera cihazı bir nevi bizim görev yaptığım üniversite hastanesinde kullanılan endoskopi cihazına benziyor bir müddet sonra usta bizi yanına çağırdı kamerada bir şeyler gösterdi

Bakın işte hanım efendi gördünüz mü atık su gider tesisatının bu kısmında su dinlenmesi var

Su dinlenen yerin ek yerlerinden su sızmakta buda tabla betona yayılıyor ve rutubete neden

Oluyor arıza yerini göstermesini istedim bunun size ancak kamerada gösterebiliriz dedi bu gider tesisatlarının komple yenilenmesi gerekli dedi, peki onarım maliyeti ne olur dedim

17.500,00 ¨ yaparız fatura isterseniz + KDV. Ödeyeceksiniz dedi, eşimle istişare ettikten sonra

biz kendilerine bu bina yeni bir bina burayı yapan müteahhit firmayı arayalım siz ona izah edin onarımını onlar yapsın dedik, olur ancak problemin çözümü konusunda biz garanti veremeyiz dedi biz de bir an evvel bu problemin çözülmesini istiyorduk kerhen de olsa

Teklifi kabul ettik bir miktar kaparo istediler buna bir anlam veremedik onarım ekibinin

Farklı bir ekip olduğunu bildirdiler.

Daha önce gelen tesisat ustalarının bizi aldattığını anladık, çünkü bunların kameraları vardı

Tesisatın içini bize gösteriyorlardı, onarım için bize randevu verdiler bizde konutu yapan firmayı arayıp banyo gider tesisatlarının yenilenmesi gerektiğini bunun için banyo seramiklerinden bir miktar lazım olduğunu bildirdik uzun uğraşılar sonrası banyo seramiklerinden kısıtlı miktarda temin edildi.

Tesisat onarım ekibi geldi gider tesisatlarını yenilediler ertesi gün başka bir ekip gelip kırılan yerlerin seramik tamirlerini yaptılar nedendir bilmiyorum fakat içim hiç rahat değildi

Tamir işlemi bitti banyomuz eski halini aldı ustalar çıkmadan rutubet hemen kurumaz

Birkaç ay sonra kuruduğunu göreceksiniz dedi, bizim yapacak bir işimiz kalmamıştı beklemekten başka aradan haftalar geçti, aylar geçti problem olan yeri gelip gidip kontrol ediyorum.

Günlerden bir gün ne göreyim alt katta su sızıntısı oluşmaya başlamış canım çok sıkıldı hemen eşimi aradım son durumu anlattım eşim beni teselli etmeye çalışıyor, sen merak etme ben yapan firmayı ararım gelip hemen hallederler dedi.

Eşim onarımı yapan firmayı aradı su sızıntısı olduğunu iletmiş firma yetkilileri başka bir ekip gönderdi arızalı yere bakıp incelediler birkaç ay daha beklememizi istediler ben kendilerine

Hiçbir iyileşme olmadığını su sızıntısı daha önce yoktu şimdi sanki daha arıza çoğaldığını

Dilimin döndüğünce izah etmeye çalıştım fakat anlatamadım, evimiz bizim için stres test

Yeri oldu peki dedik ve beklemeye başladık.

Problemde iyileşme olmayınca tekrar çağırdık bu sefer gelen ekip başka bir cihazla geldi

Bu ne diye sordum

Usta termal kamera olduğunu belirtti, problem olan bölgede detaylı incelemeler yaptı yeniden rapor düzenledi toprak seviyesinin altında kalan kısımlarda binanın dış kısmından

Su sızıntısı olduğunu ve binanın dış kısmında toprakla temas eden bölgelerinin kazılarak

Drenaj tesisat ve su yalıtımı yapılması gerektiğini raporda belirtti bu işlemin yapılması için

Fiyat teklifi verdi 150.000,00 ¨ + KDV.

Eşim bu durumdan çok muzdarip olduğumu bildiği için fiyat teklifini kabul etti sözleşme yapıldı ve çalışma başlatıldı binamızın toprak seviyesinin altında kalan kısımları temel hizasının altına kadar kazıldı 3 - 4 kamyona sığacak kadar kazıdan hafriyat çıktı.

Köstebek gibi çepeçevre kazıldı görseniz inanmazsınız bu kadar zahmete su sızıntı probleminden kurtulmak işin katlandık binanın toprakla temas eden yüzeyleri su yalıtımı

Yapıldı, drenaj tesisatı döşendi birde toplama rögarı kuruldu ve rögar içine tahliye için pis su pompaları kuruldu ve kazılan yerlerin üzeri kapatıldı, artan topraklar bir tır kadar hafriyat dökme bölgesine nakil edildi.

Bizim bahçenin bütün düzeni alt üst oldu yeniden bahçemizde peyzaj düzenlemesi yapmak zorunda kaldık onun masrafını da ayrıca ödedik.

Çalışma bittikten sonra bu işlemi yapan firma artık su sızıntısı ile ilgili hiçbir problem yaşamayacağımızı belirtti yapılan işlerin faturasını teslim edip gittiler.

Bizde bu ciddi çalışmadan sonra beklemeye başladık ve sürekli gözlem yapıyoruz 3 ay süre

Geçti ciddi bir iyileşme olmadı biz çalışma yapan firmayı aradık gelip baktılar bir süre daha beklememizi tavsiye ettiler.

O bekleme süresi de geçti fakat bizim konuttaki su sızıntı probleminde her hangi bir düzelme olmadı tekrar firma ile görüştük bu sefer gelip yerinde bakmadılar artık kendilerinin yapacağı bir şeyin olmadığını su sızıntı problemlerine çözüm bulamayacaklarını söylediler.

Canım sıkkın olarak büromda kahvemi yudumlarken okuldan bir akademisyen arkadaşım seni düşünceli ve üzgün görüyorum hayırdır ne düşünüyorsun dedi bende başımızdan geçenleri bir bir anlattım.

Kendi komşusunun da başından buna benzer bir hadise geçti onlar Sukates diye bir firmayla

Problemi çözdüler dedi.

Bize gelen firmalardan ne farkı var, öyle deme hakikaten bu firma çok farklı üstelik bunlar konuttan kaynaklanan bir su sızıntısı var ve arızanın yerini noktasal tespit edemezlerse hiçbir ücret almıyorlar ne kaybedersin güzelim bence sukates i çağırıp bir denemede fayda var, zarar yok böylece bu sıkıntıdan kurtulmuş olursun.

Arkadaşımdan telefon numarasını istedim hemen aradım servis şefi Ahmet beyle görüştüm

Başımızdan geçenlerin özetini anlattım sağ olsun Ahmet Bey beni dinledikten sonra problem olan yere birde biz bakalım dedi servis kaydı oluşturdu ve randevu verdi

O kadar huzursuzdum ki anlatamam artık ustalara güvenim kalmamıştı sukates den gelen teknisyenlere bu yüzden şartlı bakıyordum randevularına saatinde geldiler ilk olarak sorgulama yaptılar yapılan işlemleri aşama aşama anlattım beni dikkate le dinlediler sonra su sızıntısı tespiti için çalışmalarına başladılar, ön yargılıydım ancak firma hakkında ilk intibağım

İyi oldu sürekli gözlemledim takip ettim daha önce gelen firmalardan çok farklı gördüm

Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar kullanmış oldukları cihazlara hakimler

Bu firmanın çalışmalarını görünce daha önce çalışma yapan firmaların işi bilmediklerini

Show yaptıklarını anladım, kısa bir süre sonra teknisyen sıcak su tesisatında bir su kaçağı olduğunu bildirdi ben heyecanla su kaçağı bulundu mu dedim, hayır şimdilik bölge tespiti yapıldı henüz noktasal yer tespiti yapılmadı dedi, bölge tespiti iyi bir gelişme fakat su kaçak

Miktarı çok küçük 10 bar basınçta 10 dakikada 3 bar gibi bir düşüş var bu su kaçağını tespit etmek bizi biraz zorlayacak dedi, ancak benim neşem yerine geldi ben çalışan ekibe çay ikram ettim, güler yüzlü, tertipli, temiz, güzel insanlar, insana güven veriyorlar.

Bölge tespitinden yaklaşık iki saat sonra su kaçağının noktasal yer tespiti yapıldı haberini aldım hemen teknisyenlerin yanına gittim arızalı yerin üzerini kurşun kalemle işaretlemişler

Emin misiniz diye sordum emin olduklarını söylediler üzerini açmak için izin istediler hemen açın dedim, yeri genel banyonun tesisat şaftının kenarında bir yer.

Daha sonra 1 seramik kaldırarak üzerini açtılar içeri doğru şapı boşalttılar dolgu varmış boşalttıkları malzeme 3 çuvalı doldurdu henüz tesisat görünmedi ben kaygılanmaya başladım yine bulunamadı diye, fakat teknisyen kendinden emin şekilde tesisat üzerini boşaltmaya devam etti.

Kısa bir süre sonra tesisat göründü etrafını tamamen boşalttıktan sonra beni çağırdılar tesisat 40 -45 cm. derinden çıktı sonra uzman kişi ışık tuttu yardımcı personel tesisata basınç verdi

Birde ne göreyim tesisatın T  parçasının ek yerinde su ile karışık havanın çıktığını gördüm ne kadar mutlu oldum anlatamam.

Sadece bu iş için binlerce lira harcadık, bir sürü stres yaşadık meğersem işi bilen sukates firması ile çalışınca işler ne kadar kolay oluyormuş atalarımız boşuna dememiş “ ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmekte üste ver “

Teknisyen arkadaş arızalı yerin resmini ve videosunu çekti, tesisat çok derinde olduğu için 1 seramik daha açılması gerektiğini bunun için benden müsaade istediler

Bende ne gerekiyorsa yapın yeter ki şu problemden bizi kurtarın dedim ve hemen telefona sarıldım bu müjdeli haberi eşimle paylaşım oda çok mutlu oldu, teknisyeni telefona istedi telefonda eşim sizi istiyor dedim eşim arkadaşları tebrik etti ne gerekiyorsa yapın dedi.

Arızalı tesisat kısmını kesip bana teslim ettiler, tesisat onarımını yaptıktan sonra 10 barda test yaptılar sonucun sağlam olduğunu başka bir arıza olmadığını bildirdiler, kırılan seramikten varsa açılan yerin üzerini kapatacaklarını, yani seramik tamirini de yapacaklarını söylediler.

Bu gün öyle mutluydum ki aylarca uğraştığımız fakat bit türlü bulunamayan su kaçağı eve zarar vermeden bulundu, seramik tamirini de yaptılar sanki hiçbir yer kırılmamış gibi ter temiz teslim ettiler.

Yapılan çalışmanın raporunu da ayrıntılı şekilde yazıp, faturayla birlikte zarf içinde teslim ettiler bende kendilerini tebrik ettim.

Sukates hakikaten bu işi bilerek yapıyor diğer firmalardan çok farklı sloganlarını da çok beğendim “tesisatın içini görüyorlar” sizlere de tavsiye ederim konutunuz altını ıslatıyorsa mutlaka Sukates i arayın bundan sonra bir ömür boyu ben sukates in reklamını yaparım.

Ömrümden geçirdiğim en güzel günlerden birini yaşadım.

 

SU SIZIYORSA ( DAMLIYORSA ) NE YAPMALIYIZ

Özetle: en kısa zamanda bilinmeyen su sızıntısını noktasal tespit eden

İleri teknoloji cihazlar kullanan, konusunda uzman, ciddi referansları olan,

Kurumsal bir firmadan danışmanlık hizmeti almalısınız.

 

SU SIZINTI TESPİTİ

 

“ EVİMİ KIRAMAM DİYORSANIZ “

 

Binalarda bilinmeyen su sızıntılarını konutun hiçbir noktasına zarar vermeden

İleri teknoloji cihazların yardımı ile su sızıntısı olan yeri, noktasal tespit ediyoruz.

Bazı su sızıntı arızalarını kırmadan onarım yapıyoruz.

 

SUKATES        “ Tesisatın içini görür “ 

 

NOKTASAL SU SIZINTI TESPİTİ YAPTIRMANIN FAYDALARI

  

Binalarda noktasal su sızıntı tespiti yapılmasının müşteriye üç faydası bulunmaktadır.

1)- Lüzumsuz fazladan yerler kırılarak dairenin orijinalliği bozulmaz

2)- Kesin ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşılır

3)- Noktasal su sızıntı tespitinde gerekmesi halinde bilinçli şekilde çok küçük bir

      Kısım yer açılır hızlı, pratik ve ekonomik şekilde onarım yapılır.

      Bölge tespitinde bu üç fayda elde edilemez yukarıda belirtilen standartta çalışma

      Yapılmasını isteyin aksi halde şikayetlerinizi şirket merkezindeki yetkiliye

      İletiniz, bu sebeple ciddi kurumsal firmaları tercih etmeniz sizin menfaatinizedir.

 

            SUKATES        “ Sudan sebeplere teknik çözüm “ SUNAR

 

SU TESİSATINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN ÖNCE

 

2000 Yılından önce su sızıntı problemi yaşayan kişiler mahallesindeki su tesisatçıların

Çağırıyor ilkel yöntemler ile bilinmeyen su sızıntılarının yerini tespit etmeye çalışıyordu

Bazen lüzumsuz dairenin birçok yerini kırıyordu, günlerce su sızıntı arızasının giderilmesi

İçin uğraşıyordu, evin içi toz toprak, maddi yükünün yanında evin orjinalliği bozuluyor,

Çekilen sıkıntı cabası, artık bu günler geride kaldı.

 

SU TESİSATINDA İLERİ TENOLOJİ CİHAZLAR İLE 3-T / 1-A FORMÜLÜNÜN DOĞUŞU

 

Yirmi birinci yüz yılda firmamız su tesisat sektöründe çıtayı yükselterek ( 3-T / 1-A formülü )

İleri teknoloji cihazların yardımı ile bilinmeyen su sızıntılarını noktasal yer tespiti yaparak,

Kırmadan onarım yapılması mümkün olabiliyor, bilinmeyen su sızıntı problemi yaşadığınızda

444 0 851 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

 

4 -T FORMÜLÜ NEDİR?

1)- TEORİ        2)- TEKNOLOJİ  3)-TECRÜBE  4)- TİCARET AHLAKI

 

1-T)- TEORİ

Binalarda bilinmeyen su sızıntının noktasal tespiti için takip edilecek yöntem ve usulün

Bilinmesi, ileri teknoloji cihazların nerede, nasıl, hangi cihaz ile çalışma yapacağını bilmesi

Tüm cihazların çalışma prensipleri, kullanım özellikleri hakkında eğitim alması, bilgi sahibi,

Özetle; Binalarda bilinmeyen su sızıntını, noktasal tespiti için takip edilecek yöntem ve

Usulün bilinmesi, Teorisine hâkim olmasıdır.

 

 

2-T)- TEKNOLOJİ ( İLERİ TEKNOLOJİ )

Binalarda bilinmeyen su sızıntının noktasal tespiti için gerekli olan en yeni teknolojiyi

Firma bünyesinde bulunduran, bir yüzü gelişime açık, yeni teknolojileri sürekli takip eden

Kurumsal yapısı olan bir firma

 

ANEKDOT

Firmamız teknolojik gelişmelerle birlikte bünyesine katmış olduğu ileri teknoloji cihazlar ile

Oluşturduğu mobil araçlarını hizmete sunduğunda ismini vermek istemediğimiz,

Kullandığımız bazı cihazların üreticisi olan bir alman yetkilisi firmamızın mobil aracını

Görünce merak ederek Türkiye sorumlusu kişiye sordu.

Türkiye yetkilisi kişi görünen tam donanımlı mobil araçla birlikte binalarda

Bilinmeyen su kaçağını noktasal tespit ediyorlar, atık su tıkanıklarını tespit ediyor ve

Hiçbir yere zarar vermeden açıyorlar, kalorifer tesisatlarındaki su kaçaklarını

(eksiltmesini ) kırmadan onarıyorlar, bilinmeyen tesisatlarını ve rögarların yerlerini

Tespit ediyorlar, bilinmeyen ve istenmeyen kanal kokularının kaynağını noktasal olarak

Tespit ediyorlar, yer altı şebeke ve yangın tesisatlarındaki su kayıplarını hesap ediyor ve

Var olan su kaçaklarını noktasal yer tespiti yapıyorlar, bu gibi benzer hizmetler

Vermekteler dediğinde alman yetkili hayretini gizleyemedi ve mobil aracımızı gezip ve

Bizleri tebrik ettiler bu firmamız için bir övünç vesilesidir,

Bu yaşananların şahidi Türk firma yetkilisi şu anda hayatta

 

3-T)- TECRÜBE

Uzun yıllar önce kurulmuş kurumsal yapıya sahip, ciddi referansları olan,

Konusunda deneyimli, tecrübeli ve tecrübelerini tüm personelleri ile paylaşan,

Tecrübeye önem veren, konusunda uzman kişilerden eğitim almış sertifikalı

Teknik personeli ile hizmet sunan kurumsal bir firma 

ANEKDOT

2008 yılında ismini referanslarımız arasında görebileceğiniz maslakta büyük bir hastanenin

Oturumu 4.000 metrekare eksi ikinci bodrumunda santral bölümünde su geliyor ve

 Santraldeki tüm kablolar suların içinde, yaklaşık 10 cm. yüksekliğinde su bulunmakta

Hastanenin tüm teknik personeli tüm araştırmalarına rağmen suyun nereden geldiğini

Bulamıyorlar ayrıca hastane binasını yapan inşaat firmasından yetkili mühendislerde

Araştırmalarını yapıyorlar sonuç olarak su kaçağının nereden olduğunu bir türlü bulamıyorlar

 

Sonradan su kaçak tespit firmalarından iki firma çağrılıyor ( ismi saklı ) bir tanesi bir yer

İşaretliyor tespit edilen yer açılıyor su kaçağı bulunamıyorlar, bir tavsiye ile firmamıza

Ulaştılar yerinde keşif yapmak ve bilgi almak için firmamızı davet ettiler yetkili kişi

Problem olan mahalde keşif yapıp ve bilgi almak için hastane teknik yönetimini ziyaret etti

Hakikaten iş zor bir iş hastanenin çalışmasını durduramıyorsunuz, alan çok büyük,

Her bölüme istediğiniz zaman giremiyorsunuz bu kadar olumsuzluklara rağmen

Firmamız hastane teknik yönetimine bilinmeyen su kaçağını tespiti için teklif verildi

Gece çalışması için program yapılarak randevu verildi, belirlenen gecede yapılan teknik

Çalışma sonucu eksi ikinci bodrum katındaki bilinmeyen su kaçağı noktasal olarak tespit edildi

Rapor olarak teknik yönetime sunuldu su kaçak arızasının üzeri açıldı yetkililer noktasal

Olarak tespit edilen su kaçağının yerinin bulunduğunu görünce nasıl mutlu oldular

Size anlatamam aylardır aradıkları su kaçağının yeri tespit edilmesi nasıl bir mutluluk

Ancak yaşayan bilir sizlerle paylaştığım konu, binlerce yaşadığımız tecrübelerimizden

Sadece biri işte bu örnekte olduğu gibi byprotek ’in diğer firmalardan farkı.     

“ İDDİA EDİYORUZ BİZ DİĞER FİRMALARDAN ÇOK FARKLIYIZ “

                        byprotek       “ Tesisatın içini görür ”

4-T)- TİCARET AHLAKI

Su kaçağı konusu çok su götüren bir konudur çünkü tüm insanlar su tesisat tekniği

Hakkında yeterli bilgi sahibi olmayabilir, tabii ki bu doğal bir durum bu yüzden

Ticaret ahlakına önem veren müşteriyi kandırmaya, aldatmaya çalışmayan,

Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda, su tesisat problemine ekonomik ve pratik

Çözümler üreten ticaret ahlakını kendine düstur edinmiş ciddi referansları olan

Kurumsal bir firma olmalı.

 

“ AHLAK SU GİBİ HAYATIMIZIN OLMAZSA OLMAZIDIR “

 

ÖNCE TİCARET AHLAKI        

Binalardaki bilinmeyen su kaçağını ( sızıntısı ) noktasal tespit yapan firmalar arasından

Doğru bir seçim yapabilmeniz için sizlerinde dikkatini çekmek istediğimiz bazı kriterler var

 

 

GÜNÜMÜZDE SIHHİ TESİSAT PROBLEMLERİ NEDEN YAŞARIZ?

SIHHİ TESİSATIN TANIMI; İnsanların ihtiyacı olan temiz suyun ve insanların temizlikte kullandığı atık suyun insan sağlık şartlarına ( hijyen şartlarına ) uygun taşıyan tesisatın toplamına SIHHİ TESİSAT denir.

1)- Sıhhi tesisatları uygulama ( ustalık ) hatalarından dolayı arıza problemi yaşanır.

2)- Kullanıcı hatalarından dolayı arıza problemi yaşanır.

3)-Atık su tesisatı malzeme imalat hatalarından dolayı arıza problemi yaşanır.

4)- Mühendislik hesaplama hatalarından dolayı arıza problemi yaşanır.

5)- İnşaatlarda imalat esnasında üçüncü kişilerin dikkatsizliğinden dolayı arıza problemi yaşanır.

Sıhhi tesisatlarında yaşanan arızalar nelerdir?

1)- Su kaçağı ( su sızıntısı ) – alt kata su damlama, nem ve rutubet problemi yaşanır.

a) su kaçağından ( su sızıntısı ) dolayı su faturası yüksek gelir.

2)- Sıhhi tesisatı tıkanıklık veya suyun az akması problemi yaşanmaktadır.

a)- Atık su ana tesisatlarında tıkanma problemi yaşandığında orta katlardaki dairelerde geri kusma      ( geri tepme ) şeklinde görülür, kısmi tıkanıklıklarda gidere dökülen su gitmez geri tepme yapmaz.

3)- Atık su tesisatından kaynaklanan koku problemi yaşanır.

4)- Yanlış bağlantıdan dolayı sıcak su ile soğuk su tesisatlarında karışma problemi yaşanır.

 NOT: Bu tip arızalar genelde sirkülasyon tesisatlarının çalışıldığı binalarda görülmektedir.

5)- Sıhhi tesisatlarında ses problemi yaşanır. Örneğin: yan taraftaki veya üst kattaki komşu dairesinde su kullandığı zaman komşunun kullandığı sıhhi tesisatın sesi sizi rahatsız eder.

 Ses problemi neden kaynaklanır;

 Temiz su tesisatlarında çap yetersizliğinden ve aşırı dirsek çalışılmasından kaynaklı ses olur.        

 Temiz su tesisatlarında basıncın çok yüksek olmasından dolayı ses problemi yaşanır, bunun için temiz su tesisatı giriş kısmına basınç sabitleyici regülatör monte edildiğinde ses problemi yaşanmaz ve kısmen su israfının önüne geçilir su faturaları cebinizi yakmaz.

Asma tavan arası, açıkta çalışılan atık su tesisatlarında sesiz boru çalışılmalı veya sıhhi tesisatlarına ses yalıtımı yapılmalı

6)- Sıhhi tesisatlarında terleme problemi yaşanır.

 Isı farklılıklarından dolayı özellikle soğuk, atık su tesisatlarında terleme problemleri yaşanır, sıcak ve sirkülasyon tesisatlarında terleme problemi yaşanmasa da ısı kaybı dolaylı olarak enerji israfı oluşur.

Bu gibi problemlerin yaşanmaması için asma tavan arası ve açıkta çalışılan sıhhi tesisatların ısı yalıtımı yapılması gereklidir. ( cam yünü, kauçuk, klima fleks ) malzemeler ile tesisat ısı yalıtımı yapılır.

 

SU SIZINTI TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Su sızıntı nasıl bulunur, Su sızıntısı nasıl bulunur ?” sorularına en iyi cevap ve çözüm olarak şunu belirtmek isteriz.

Su sızıntısı sorunlarını ileri teknolojik cihazların yardımı ile noktasal tespit edilebilir.

Tespit esnasında hiçbir noktaya zarar verilmez.

Su sızıntısı problemi evinizin her noktasında meydana gelebilir.

Su sızıntısı sadece suyu kullanmış olduğunuz gider borularında ve temiz su tesisatında değil aynı zaman da her hangi bir ev aletinin yanlış montajı, atık su gider borularında da görülebilir.

Kombinin sık sık su eksilttiğini durumlarda da, sağlıklı çalışmadığını görürüz.

 Boruların geçmiş olduğu bölgelerin altında bulunan bölgelerde daha sık görülen bu sorunların önüne geçmek için su kaçağı bulma işleminin tercih edilmesi en pratik ve kolay bir yoldur.

Boruların almış olduğu darbeler ya da eskime ile pas tutan yüzeylerin yavaş yavaş delikler oluşturması borularda yaşanan su sızıntılarının ana nedenidir.

Su sızıntısı tespiti sırasında dikkatli ve titizlikle çalışmak her zaman kalıcı ve sağlıklı sonuçlar verir.

Bunun içinde kullanmış olduğumuz cihazlar kaçağın oluştuğu bölgelerde son derece duyarlıdır ve noktasal olarak belirlenmesi sağlayarak gereksiz bölgelerde aranan su kaçaklarının önüne geçer.

Bu sayede kırmadan su sızıntısını bulma işlemlerini tespit ettiğimiz kaçak bölgelerde yapılan kameralı tarama işlemi, meydana gelen hasarın boyutlarının da daha iyi anlaşılması ve en gerekli şekilde müdahale edilmesi için çözüm yöntemlerinin belirlenmesi sağlanır.

Son derece dikkatli bir şekilde yapılan bu çalışma sayesinde sadece bir veya bir kaç fayanslı bir bölgede su sızıntı ( su kaçağı ) onarımının yapılması sağlanır.

Eğer borularda meydana gelen kaçaklar küçük bölgeler de ise yinede su sızıntı tespiti yapılır ve ondan sonra onarım işlemi ile kısa zaman da önüne geçilmiş olur.

Fakat boruda meydana gelen çatlak oluşumları büyük çaplı ise yani tesisatın genelinde bir problem varsa uygun ve orijinal boruların yardımıyla hattınızda değişim yapılır.

Bu sayede su sızıntısı veya su kaçağı probleminin önüne ileri teknoloji cihazların yardımıyla geçilir.

 

SUKATES         “ Sudan sebeplere teknik çözüm “ SUNAR

 

SU TESİSATINDA İLERİ TENOLOJİ CİHAZLAR İLE 4 -T FORMÜLÜNÜN DOĞUŞU

 

Yirmi birinci yüz yılda firmamız su tesisat sektöründe çıtayı yükselterek ( 4 -T formülü )

İleri teknoloji cihazların yardımı ile bilinmeyen kalorifer tesisatı su kaçaklarını noktasal yer

Tespiti yaparak, kırmadan onarım yapılması mümkün olabiliyor, bilinmeyen kalorifer tesisatı

Su kaçak problemi yaşadığınızda 444 0 851 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

           

4-T FORMÜLÜ NEDİR?

 

1)- TEORİ        2)- TEKNOLOJİ                        3)-TECRÜBE    4 ) TİCARET AHLAKI

 

 

 

1-T)- TEORİ

Binalarda bilinmeyen kalorifer tesisatı su kaçağının noktasal tespiti için takip edilecek

Yöntem ve usulün bilinmesi, ileri teknoloji cihazların nerede, nasıl, hangi cihaz ile çalışma Yapacağını bilmesi tüm cihazların çalışma prensipleri, kullanım özellikleri hakkında eğitim

Alması. Özetle; Binalarda bilinmeyen kalorifer tesisatı su kaçağını, noktasal tespiti için takip Edilecek yöntem ve usulün bilinmesi, Teorisine hâkim olmasıdır.

 

2-T)- TEKNOLOJİ ( İLERİ TEKNOLOJİ )

Binalarda bilinmeyen kalorifer tesisatı su kaçağının noktasal tespiti için gerekli olan en yeni

Teknolojiyi firma bünyesinde bulunduran, bir yüzü gelişime açık, yeni teknolojileri sürekli

Takip eden kurumsal yapısı olan bir firma

ANEKDOT

Firmamız teknolojik gelişmelerle birlikte bünyesine katmış olduğu ileri teknoloji cihazlar ile

Oluşturduğu mobil araçlarını hizmete sunduğunda ismini vermek istemediğimiz,

Kullandığımız bazı cihazların üreticisi olan bir alman yetkilisi firmamızın mobil aracını

Görünce merak ederek Türkiye sorumlusu kişiye sordu.

Türkiye yetkilisi kişi görünen tam donanımlı mobil araçla birlikte binalarda

Bilinmeyen su kaçağını noktasal tespit ediyorlar, atık su tıkanıklarını tespit ediyor ve

Hiçbir yere zarar vermeden açıyorlar, kalorifer tesisatlarındaki su kaçaklarını

(eksiltmesini ) kırmadan onarıyorlar, bilinmeyen tesisatlarını ve rögarların yerlerini

Tespit ediyorlar, bilinmeyen ve istenmeyen kanal kokularının kaynağını noktasal olarak

Tespit ediyorlar, yer altı şebeke ve yangın tesisatlarındaki su kayıplarını hesap ediyor ve

Var olan su kaçaklarını noktasal yer tespiti yapıyorlar, bu gibi benzer hizmetler

Vermekteler dediğinde alman yetkili hayretini gizleyemedi ve mobil aracımızı gezip ve

Bizleri tebrik ettiler bu firmamız için bir övünç vesilesidir,

Bu yaşananların şahidi Türk firma yetkilisi şu anda hayatta

 

 

 

3-T)- TECRÜBE

Uzun yıllar önce kurulmuş kurumsal yapıya sahip, ciddi referansları olan,

Konusunda deneyimli, tecrübeli ve tecrübelerini tüm personelleri ile paylaşan,

Tecrübeye önem veren, konusunda uzman kişilerden eğitim almış sertifikalı

Teknik personeli ile hizmet sunan kurumsal bir firma 

ANEKDOT

2008 yılında ismini referanslarımız arasında görebileceğiniz maslakta büyük bir hastanenin

Oturumu 4.000 metrekare eksi ikinci bodrumunda santral bölümünde su geliyor ve

 Santraldeki tüm kablolar suların içinde, yaklaşık 10 cm. yüksekliğinde su bulunmakta

Hastanenin tüm teknik personeli tüm araştırmalarına rağmen suyun nerden geldiğini

Bulamıyorlar ayrıca hastane binasını yapan inşaat firmasından yetkili mühendislerde

Araştırmalarını yapıyorlar sonuç olarak su kaçağının nerden olduğunu bir türlü bulamıyorlar

Sonradan su kaçak tespit firmalarından iki firma çağrılıyor ( ismi saklı ) bir tanesi bir yer

İşaretliyor tespit edilen yer açılıyor su kaçağı bulunamıyorlar, bir tavsiye ile firmamıza

Ulaştılar yerinde keşif yapmak ve bilgi almak için firmamızı davet ettiler yetkili kişi

Problem olan mahalde keşif yapıp ve bilgi almak için hastane teknik yönetimini ziyaret etti

Hakikaten iş zor bir iş hastanenin çalışmasını durduramıyorsunuz, alan çok büyük,

Her bölüme istediğiniz zaman giremiyorsunuz bu kadar olumsuzluklara rağmen

Firmamız hastane teknik yönetimine bilinmeyen su kaçağını tespiti için teklif verildi

Gece çalışması için program yapılarak randevu verildi, belirlenen gecede yapılan teknik

Çalışma sonucu eksi ikinci bodrum katındaki bilinmeyen su kaçağı noktasal olarak tespit edildi

Rapor olarak teknik yönetime sunuldu su kaçak arızasının üzeri açıldı yetkililer noktasal

Olarak tespit edilen su kaçağının yerinin bulunduğunu görünce nasıl mutlu oldular

Size anlatamam aylardır aradıkları su kaçağının yeri tespit edilmesi nasıl bir mutluluk

Ancak yaşayan bilir sizlerle paylaştığım konu, binlerce yaşadığımız tecrübelerimizden

Sadece biri işte bu örnekte olduğu gibi SUKATES ’in diğer firmalardan farkı.

           

“ İDDİA EDİYORUZ BİZ DİĞER FİRMALARDAN ÇOK FARKLIYIZ “

 

                        SUKATES        “ Tesisatın içini görür ”

 

4-T)- TİCARET AHLAKI

Kalorifer tesisatı Su kaçağı konusu çok su götüren bir konudur çünkü tüm insanlar

Su tesisat tekniği hakkında yeterli bilgi sahibi olmayabilir, tabii ki bu doğal bir durum bu yüzden

Ticaret ahlakına önem veren müşteriyi kandırmaya, aldatmaya çalışmayan,

Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda, su tesisat problemine ekonomik ve pratik

Çözümler üreten ticaret ahlakını kendine düstur edinmiş ciddi referansları olan

Kurumsal bir firma olmalı.

 

“ AHLAK SU GİBİ HAYATIMIZIN OLMAZSA OLMAZIDIR “

 

 

 

 

GÜVENİLİR İŞİ BİLEN FİRMALARDA ARANAN VASIFLAR NELERDİR?

 

Günümüzde ahlaki yozlaşma öğle ileri noktaya ulaşmış ki tüm sektörlerde işini bilen,

İşini severek yapan, yaptığı işin arkasında duran (garanti veren ) söz verdiği zaman

Hizmet sunan, ciddi referansları olan, ileri teknolojiyi en iyi şekilde kullanan,

Değerinin üstünde ücret talep etmeyen, kurumsal, dürüst, ilkeli, ahlaklı, firmalar

Günümüzde mumla aranmaktadır.

Artık bizim yerimize arama motorları aramaktadır ( google ) diyebilirsiniz, ancak

Bulduğunuz su tesisat firmaları arasında kaçı bu vasıfları taşımaktadır bilinemiyor

 

 

 

 

ÖNCE TİCARET AHLAKI

           

Binalardaki bilinmeyen su kaçağını ( sızıntısı ) noktasal tespit yapan firmalar arasından

Doğru bir seçim yapabilmeniz için sizlerinde dikkatini çekmek istediğimiz bazı kriterler var

           

1)- Öncelikle ileri teknoloji cihazlar kullanmalı;

Robot kamera, mikro kamera, termal kamera, vericili kamera, akustik sinyal alıcı,

Korelatör, yer tespit sondası ve detektörü, özel basınç test cihazları vs. Var mı sorulmalı

 

2)- Binalardaki bilinmeyen su kaçaklarını noktasal tespit teorisini biliyor mu?  

Su kaçak arızasını noktasal olarak tespit edemediği zaman ne gibi uygulama yapıyor

Kısaca çözüm odaklı çalışma yapıyor mu?

           

3)- Çalışma esnasında tüm hijyen ( temizlik ) kurallarına harfiyen uyuluyor mu?

Konut içinde kendi hususi özel iş terliğini kullanıyor mu?

İş ve muayene eldiveni kullanıyor mu? İş kıyafeti temiz mi?

Kişisel temizliğe riayet ediyor mu?

Çalıştığı ortamı kirletmemek ve zarar vermemek için gerekli tüm iş güvenlik

Kurallarına uyuluyor mu? Tüm tedbirler alınıyor mu?

 

4)- Binalardaki bilinmeyen su kaçaklarını noktasal tespiti konusunda bilgi ve

Birikimi var mı? Ciddi referansları var mı? Bakılmalı araştırılmalı

           

5)- Yaptığı işin arkasında duruyor mu? ( garanti veriyor mu? ) hakkında şikâyet var mı?

 

6)- Söz verdiği randevu zamanında servis hizmeti veriyor mu?

 

7)- Hizmet sonrası şikayetiniz olduğunda telefonlarınız cevaplanıyor mu?  

                  Yapılan işle ilgili yetkililer ilgileniyor mu?

 

8)- İlkeli, prensipli, disiplinli kurumsal bir firmamı?

 

9)- İnternet sitelerinde firma ve şube adresleri var mı? (adresi olmayan firmaları eleyin )

      Belirtilen adresler gerçek adresler mi? Belirtilen şubeler gerçekten var mı?

 

 

10)- Çalışmayı düşündüğünüz firmaların çalışma ruhsatı var mı?

        Vergi mükellefi mi? iş güvenlik eğitimi almış mı? Sertifikaları var mı?

 

11)- Marka tescili var mı? Ustalık belgesi ve diğer eğitim sertifikaları var mı?

        444 0 8…  gibi kurumsal sabit telefonları var mı?

 

        NOT: Yalnız cep telefonları üzerinden hizmet veren kişi ve kurumlardan

        Kesinlikle hizmet almayın

        Bu konulara dikkat ettiğinizde hizmet alacağınız firma hakkında kanaat sahibi olursunuz

        Buna göre karar verirsiniz aldatılmazsınız.     

        Özellikle günümüzde yeni nesil, hizmet almak istediği firmalara internet üzerinden          

        Ulaşmaktadır, hepimizin de malumu olduğu üzere internet (sanal ) ortamı insanları

        Aldatmaya çok elverişli

        Kartondan aslan yapıp gerçek aslanmış gibi insanları kandırdıkları tecrübeyle sabittir

        Yukarıda maddeler halinde sıralan konular gerçek hayattan tecrübe edilmiş konular

        Tüm insanları bu konularda daha dikkatli olmaya davet ediyorum.

 

        Eski zamanlarda haydutlar, eşkıyalar vardı, insanların yollarını keser zorbalıkla insanların

        Paralarını alıp hırsızlık yapılıyordu, şimdilerde değişik hizmet verme adı altında, insanlar

        Dolandırılıyor haksız yere cebindeki paraları alınıyor, işin garip tarafı dolandırıldığının

        Farkına bile varmıyor. ( ticaret ahlakına riayet eden firmalar müstesna )

 

SEKTÖRÜMÜZDE KİŞİ VE KURUMLAR NASIL DOLANDIRILIYOR?

 

1)- Bazı firmalar müşterinin ve firmanın haklarını koruyacak ve çalışma şartlarını yazılı

      Teminat altına alacak sözleşme yapmıyorlar, iş bitimi yazılı rapor sunmuyorlar.

 

2)- Bazı firmalar var ki web sitelerinde açık adreslerini yazmıyor veya adrese gittiğinizde

      Verilen adreste bahse konu olan firmanın olmadığını görüyorsunuz.

      Web sitelerinde firmanın kendisine ait çalışma resimleri değil diğer firmalardan 

      İzinsiz alınmış ( çalınmış ) resimler ve referanslar ile sitelerini dizayn ettikleri görülür.

 

3)- Sabit bir kurumsal telefonu yok cep telefonu üzerinden iş yapıyorlar

 

4)- Bazı firmalar ileri teknoloji cihazlar kullanmıyorlar ilkel yöntemlerle ve laf

      Kalabalıkları ile işlerini devam ettiriyorlar.

 

5)- Bazı firmalar var cihazları var nasıl kullanıldığını bilmiyorlar, bu cihazlar ile resmen

      Şov yapıyorlar müşterinin gözünü boyuyorlar.

 

6)- Bazı firmalar çok düşük fiyatlara servis hizmeti verdiklerini iddia ediyorlar

      Hatta bunu reklam aracı ediyorlar, sonradan sürprizler çıkıyor.

 

 

 

ÖRNEĞİN;

Su kaçak tespiti için gelen firma dairenin temiz su tesisatını test ediyor sağlam olması

Halinde, atık su tesisatını incelemek için ayrıca servis ücreti talep ediyor veya

İnceleme yaptığı dairenin temiz su tesisatlarını test ettikten sonra sağlam çıkması

Halinde atık su tesisatlarını formaliteden inceliyor gibi yapıp, noktasal tespit için

Hiç vakit kaybetmeden atık su tesisatı yenilenmelidir gibi yuvarlak cümlelerle rapor

Düzenleyip bunun adına da noktasal su kaçak tespiti diyorlar

 

Diğer bir çalışma şekli; inceleme yaptıkları daire için sağlamdır raporu vermeleri

Halinde yinede yarım değil tam servis ücreti alıyorlar ( bunu önceden belirtmiyorlar )

 

Diğer bir çalışma şekli; su kaçak tespit ücretini düşük tutup tespit işlemini yaptıktan

Sonra özellikle basınçlı tesisatlarda noktasal tespit edilen arızanın üzerini açmadan

Onarımı için bire / on misli onarım ücreti talep ediyorlar çünkü üzeri açılmayan arıza

Gizemliliğini devam ettirmiş olduğundan müşteriyi bu şekilde onarım fiyatını

Yüksek bulmuyor, sözde servis ücreti çok düşük diye reklam yaptıkları iş bu

Buna halk dilinde sağ gösterip sol vurma derler, su kaçak tespiti yapılan yerin üzerinin

Açılması için ısrar edin lütfen bu hilelere çok dikkat

NOT: atık su tesisatlarında bu durum müstesna çünkü arızalı yer kameradan gösteriliyor.

 

Diğer bir çalışma şekli; Bazı firmalar su kaçağını tespit ettiğini belirtirler üzerinin açılmasını

İstediğinizde biz tespit ekibiyiz onarım ekibi ayrı deyip arızanın üzerini açmakta

İmtina ederler, bu gibi firmalardan aynı sektörde hizmet veren firmalar olarak

Bizlerde muzdaripiz çünkü bu gibi firmalar bu işi hakkıyla yapan firmaların mesleğini

Karalamakta mesleğini kötülemektedir ve buna benzer birçok yol yöntemle müşteriyi

Aldatan ucuz yaptığını iddia eden firmalara karşı sizleri uyarmak bir sorumluluk ilkesidir.

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

ZEHRA *****

01 Kasım 2018

Zehra bari tekrar servis Sızıntı şikayeti

img

Sorumlu Görüşü

CEMİL DEMİRKAYA

01 Kasım 2018

Zehra bari daire 4 Sızıntı şikayeti üzere su tesisatları beş buçuk altı barda test yapıldı sıcak ve soğuk sular test sonucu sağlamdır daha önce tamir yapılan banyo dolabının alt kalebodurları yapılmadığından iki gün önce dairede temizlik yapılmış olup banyosu ile yıkanmıştır kırık olan kalebodur lardan zemine su almıştır Alt komşuyu rahatsız etmiştir bu çalışma için 150 TL ücret alınmıştır Kadıköy sukates

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

YAŞAR *****

12 Kasım 2018

Su kaçak şikayet üzerine Protek Mühendislik hizmet talebi

img

Sorumlu Görüşü

METİN ÖZTEKİN

12 Kasım 2018

Daire 3 te yapılan teknik İnceleme sonucunda sıcak su tesisatında kaçak görüldü lavabonun altında Kaçak tespit edildi onarımı firmamız tarafından yapıldı