Su Sızıntı Tespiti

   Her türlü daire ve iş yeri tesisatlarındaki nedeni bulunamayan su sızıntılarını en yeni cihaz ve metotlar ile, Su Sızıntı Tespiti profesyonel ekiplerimiz ile hızlı ve titiz ekiplerimiz ile sonuçlandırmaktayız.. Su Sızıntı Tespiti'nde en doğru adres Protek Mühendislik.  

                             

   2002 yılında Avrupa'dan tedarik ettiği son teknoloji elektronik cihazlar ile tecrübesini birleştirerek sizlere profesyonel hizmet sunmaktayız. Alanımızda çok iddialı olup konutlardaki rutubet, su sızıntıları, atık su tıkanıklıkları, kalorifer su eksiltmesi ve daha buna benzer onlarca problemi konutunuzun hiç bir yerine zarar vermeden noktasal olarak tespit edebilmekteyiz. "Evim gereksiz kırılmasın, tadilat masraflarım katlanmasın" diyorsanız en doğru adrestesiniz.

                               

 

     Firma yetkilimiz Abdullah bey şu bilgileri ilk defa bizimle paylaştı;

   Bize göre Türkiye'nin iki tane problemi bulunmaktadır. Biz Protek Mühendislik olarak sıhhi tesisat alanında bu iki problemi çözdük. Protek Mühendislik İstanbul'un tüm ilçelerine bütün hizmetlerini profesyonel olarak vermektedir. 2007 yılında yapmış olduğumuz yatırımlar ile hizmet kapasitemizi %100 arttırarak şehirler arası hizmet vermeye de başladık. Ayrıca araç ve gereçlerimize katmış olduğumuz son teknoloji cihaz ve robotlar ile yerin 2 metre altındaki tesisatta bulunan su sızıntılarını bile tespit edebilmekteyiz.

 

   Türkiye'de bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kullanılabilir su miktarı azalmakta ve israf olmaktadır. Sorumluluk ilkesi ile hareket eden Protek Mühendislik, şehir şebekelerindeki yeraltı tesisat kaçaklarının tespitini yapabilmektedir. Bu sayede hem su israfının önüne geçilmekte hem de bu hizmetleri veren yabancı sermaye şirketler vasıtası ile yurt dışına çıkacak olan dövizi engellemektedir. %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Protek Mühendislik bu gibi daha bir çok alanda bir ilke imza atmıştır.

   İl ve ilçelerdeki şehir şebeke kayıplarının hesaplanması ve bu kaçakların tespiti hususunda günümüzde yetişmiş uzman eleman oldukça azdır. Protek Mühendislik 2008 yılında bu projelere oldukça fazla yatırım yapma kararı almış ve yatırım yapmıştır. 

   Bu konuda son olarak diyoruz ki;

"Şehir şebekelerindeki kayıpları önleme hususunda yöneticilerimiz daha duyarlı olursa, halkımız bilinçli su kullanımı konusunda bilgilendirilirse gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye bırakmış olacağız. Bu sorumluluk hepimizin."

     Su Sızıntı Tespiti Servis Hizmetinin Geçmişi

   Tesisat alanında özellikle seksenli yıllar dan sonra başlayan teknolojiye bağlı iyileşme sürecin de birçok teknolojik gelişme sağlanarak günümüz standartlarına gelmiştir.  Bu gelişim sürecini kademe kademe sıralayacak olursak sizlere şöyle sunabiliriz.

   İlk olarak galvaniz ve demir tesisatlar ile başlatılan bu süreç maliyeti düşürmek adına öncesinde galvaniz tesisat ile devam eder iken,  tesisata ekleme ve lokal onarımların zorluğundan kaynaklı olarak değişim gerekliliğini ortaya koymuştur.

   Tüm bu zorlukların ortaya koyduğu bilinç sayesinde tesisat sektörü mavi boru ile tanışmıştır. mavi boru galvaniz tesisata göre kolaylık sağlasa da, yaşanılan zorlukların sadece azalmasını sağlamıştır. Ancak değişim sürecine giren tesisat sektörü daha kullanışlı ve maliyeti azaltarak yapılabilecek en hızlı, en sağlam ve en dayanıklı malzeme arayışına girdi. Çalışmalar hız kazanırken Sakarya depremi veya 99 depremi olarak da bilinen, mega şehir İstanbul'u da içine alan ve büyük acılara neden olan 7.4 şiddetinde büyük bir deprem ile sarsılan ülkemizin en büyük şehirlerinde bir çok problemin ortaya çıkmasına ve bizi bu problemlerin sebebini bulmaya yönlendirmiştir. Sebebi bulunan sorunlar aşağıda belirtildiği gibi çözümleri de yıllar boyunca araştırmalara konu olmuştur.

   Problemlerden en önemlisi olarak önümüze çıkan sorun ise hasar gören hatta yıkılan konutların ve buna benzer binaların çok büyük kısmında daha önceden oluşan su sızıntısı probleminin bina temeline ve kolonlarına çok büyük zararlar verdiği ve bununla birlikte betonun yapısında bozulmalara yol açmıştır. Zarar gören temel ve kolon içerisinde bulunan ve taşıyıcı özelliğe sahip demirlerinde bundan etkilenerek, su sızıntısı problemi ile nemlenip paslanmasına, sonrasında ise çürümeye giden bir yol aldığı ve yaşanılan en ufak bir sarsıntıda binaya büyük hasarlar vererek yıkılmaya giden bir trajedi yaşattığı ortaya çıkmıştır.

   İşte bu hususta araştırma yapan deprem yetkilileri İstanbul da 30 yıl içerisin de büyük bir depremin olma ihtimalinin % 90 olduğunu belirtmektedir. Bu tarihten itibaren bina temellerinde betonun niteliğinin kaybına ve içerisindeki demirlerin çürümesine neden olan bu su sızıntının neden olduğu sorusu ortaya çıkmıştır. Araştırmalar sonucu bu problemin en büyük sebebinin bina içindeki temiz su, atık su ve kalorifer tesisatından kaynaklı su sızıntı sonucu temele kadar inen suyun  zarar verdiği görülmüştür. Bu durum su sızıntısı probleminin ne derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sonucunda ise bu tür su sızıntılarının tesisattaki hangi problemlerden kaynaklandığı sorusu doğmuştur.

             

 Birinci olarak karşımıza çıkan sorun tesisat malzemesindeki kalitesizliktir. Bunun problem daha kaliteli bir sisteme geçilmesinin şart olduğunu ortaya koymuştur.

   İkinci olarak işi bilmeyen bilinçsiz ustalar veya müteahhitler tarafından yapılan tesisat uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı profesyonel bir firma çalışmak çok doğru bir tercihtir.

   Son olarak ise insanlar tesisatlarından kaynaklı bu su sızıntılarının önemini idrak edemediği için gerekli hassasiyeti göstermemiş ve bu ilgisizlik bu problemin sebeplerinden biri olmuştur.

   Birinci ile başlayacak olursak tesisat malzemelerinde kullanılan mavi boru değiştirilerek günümüzde de kullanmaya devam ettiğimiz plastik tesisat malzemelerine geçilmiştir. Tesisat malzemesindeki bu değişim kalitenin yükselmesine ve tesisatlardan kaynaklı bu tür su sızıntılarının en aza indirgenmesinde büyük rol oynamıştır.

   Diğer bir husus olarak ön plana çıkan tesisatları yapan ve emek veren bu işin ustası veya teknisyeni olarak çalışan hizmet erbabı kişilerin belirli bir deneyime erişmeleri için Mesleki Yeterlilik Belgesi olması zorunluluğu çıkmıştır. Günümüzde bu belge gerekli hassasiyeti göremese de, Protek Mühendislik olarak biz bunu çok önemli bir adım olarak görüyor ve önemsiyoruz. Etkisi henüz hissedilmese bile bu zorunluluk bu sektörde hizmet veren hizmet erbabı kişilerin bulunduğu seviyeyi atlatarak kalite de çok iyi bir noktaya gelineceğine inanıyoruz. Çünkü bu belge olmaksızın çalışan kişilerin gerekli yeterliliğe sahip olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bundan ötürü bu yeterliliğe sahip olmayan şahıslar tarafından yapılan tesisatlar günümüz de sorunun en büyük kaynağını oluşturmaktadır.

   Bilinçli bir toplumun oluşması için sürdürülen çalışmalar olsa da çok yetersiz olarak görülüyor ve buna olan eğilim önemini ve gerekliliğini ön plana çıkartıyor. Bizim önerimiz yapılması gereken devlet olarak görsel ve yazılı reklam ile birlikte kontrol ve denetimin çok iyi geliştirilmesi bu konu ile ilgili alınan tedbir uyarı ve cezaların bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü 1999 yılında tecrübe ettiğimiz ve bir daha önümüze çıkacağı kesin gözü ile bakılan bir deprem için hiç ders almamış ve bu tedbirleri uygulamadığımız için yaşanılan acıların tekrarı içimizi yakacaktır. Önlemini almadığımız her hatanın sorumluluğu tüm vatandaşlara çok büyük bedel olarak dönecektir. Unutmayın ucuz diye aldığınız hizmeti veren kişinin yeterli donanıma sahip olamaması ve yaptığı yanlışlar size önümüzdeki yıllarda çok pahalıya mal olabilir.

   Son olarak ise özellikle vurdumduymaz, beni etkilemiyor diyen veya sırf maliyetten kaçmak için bu tür su sızıntılarını önemsemeyen kişilerdir. Üst katta oldukları için bina zemininde yaşanılan sıkıntılara önemsemeyen ve vurdumduymaz davranan insanlar aynı sonucu yaşamamaları için bu problemin önemini idrak etmelidirler. Bunun için insanları bilinçlendirici yayınlar yapılarak; gerek görsel basın, gerek yazılı basın hatta radyo gibi enstrümanlar  ile insanların bilgi edinme ve bilinçlenmeleri sağlanmalıdır. Buna devlet yetkililerimiz vasıtasıyla kamu reklamları oluşturulmalıdır. Çünkü bu vurdumduymazlığın cezasını sadece önemsemeyen kişi değil tüm toplum çekecektir.

   Bahsi geçen tüm bu hususlar bugün de yaşanılmak da olup bu sorunların çözümü için geliştirilmek istenilen tesisat sektörü adına bu tür problemlere sebep olduğu bir çok sorunların çözümü araştırılmaya başlanmıştır. Çözüm arayışları ilk olarak tesisatların herhangi bir noktasındaki tek bir sorundan dolayı tesisatın genelinin yenilenmesi gerekiyordu. Tesisatlardaki bu yenileme fayansların kırılmasını gerektirdiği gibi fayans altı tesisatlardan dolayı tesisatı yenilemeye alınan binayı inşaat haline getirilerek günlerce içine girilemez ve harap bir duruma sokuyordu. Bu tür problemler öncelikler o hizmeti veren kişi ve kurumlar için maliyeti artıyor, bu maliyetler müşteriye artı masraf olarak yansıyordu. Bu da milli ekonomiye zarar verdiği gibi ustanın da çok büyük emeklerine mal oluyordu. Bu durumun doğurduğu en büyük problem ise tesisatın yenilenmesi sonucunda ortaya çıkan fayans uyumsuzluğu ve evin estetiğini bozdurmak istemeyen müşterilerdir.

   Her müşteri aynı fayansı talep eder. Ancak yıllar önce yapılmış bir binanın aynı fayansları ya üretilmiyor ya da tamamen sistemden kalkmış bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumun doğurduğu sonuç olarak sadece tesisatın geçtiği fayansların yeri değil tüm fayansların değişimi yapılmak zorunda kalarak işlem yapılan yer tamamen tadilata alınıyordu. Burada bir ihtiyacın doğması üzerine bu tür sorunları çözmek ve insanları mutlu etmek için yeni bir sistem ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bu ihtiyaç tesisat üzerindeki tek bir hata veya problemden dolayı bu kadar masraf ve emek kaybına girilmemesi için su sızıntısının nerede ve neden olduğu araştırılmaya başlanmıştır.

   İlk olarak su sızıntısının hangi tesisattan kaynaklandığını bulmak gereklidir. Eğer temiz su tesisatında ise bu nasıl ve ne tür bir kontrol sistemi ile anlaşılabilir sorusu ortaya çıktı. Basit ama bir o kadar da etkili olan bir sistem geliştirildi. Tesisat içerisine uygulanan basınç sayesinde en ufak kaçakta dahi manometre düşüş göstererek temiz su tesisatından kaynaklı olup olmadığı net olarak ortaya koyabilmektedir. Bu basınç testi ve manometre sayesinde büyük büyük külfetlerden kaçılmış, çok büyük başarı sağlanmıştır. Su sızıntısının pprc tesisatın da olduğu tespit edildikten sonra ise bu su sızıntısının tesisatın hangi bölümde ve hangi noktasında olduğu sorusu ortaya çıkmıştır. Öncelikle su sızıntının nasıl tespit edileceği ile ilgili araştırmalar başlaması sonucu bu tür su sızıntılarının ses çıkarttığı ortaya çıkmıştır. İşte bu noktada bu sesi duymanın peşine düşen araştırmacılar ve bu işe gönül verenler ilk olarak doktorların kalp ve iç hastalıkları dinlemede kullandığı özel kulaklık ile denemeler yapmaya başladılar. Tüm sesleri içine alan bu dinleme yöntemi belli bir başarı getirse de çok da sağlıklı ve kullanışlı bir yöntem olmadığı anlaşıldı. Çünkü Su Sızıntısı Tespiti için onun çıkarttığı sesten başka hiçbir sesin kulağa gelmemesi gerekiyordu. Bunun içinde öyle bir dinleme cihazı olmalıydı ki sadece dokundurulduğu noktayı dinletecek ve diğer tüm dış etkenlerden gelen sesleri absorbe etmeliydi. İşte bu noktada ne istediğini bilen ne aradığına karar vermiş; ülkesini, şirketini ve kendini gelişime açmış kişiler, vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet ederiz anlayışıyla arayışlarını yurt dışına taşıdılar. Özellikle gelişmiş ülkeler de bu sorunun nasıl çözüldüğünü araştıran hizmet ehilleri Almanya da bulunan ve yalnızca bu iş için geliştirilmiş ve tam manasıyla tüm istekleri yerine getiren özel bir akustik dinleme cihazı bulunduğu öğrenilmiştir. Protek Mühendislik ile ilk kez ithal edilerek insanlarımıza hizmet etmesi için bir teknoloji hareketi başlamış ve ekiplerimize bunun her türlü eğitimini vererek plastik temiz su tesisatlardaki su sızıntılarının neden kaynaklandığını %95 oranında çözmüş ve çözmeye devam etmekteyiz.

      

 

   Diğer bir gerekli olan gelişim ise pis su tesisatlarından kaynaklanan sorunları çözmekti. Bunun için ilk olarak boyalı su ile yapılan çalışmalar belli bir başarı sağlasa dahi istenilen yere ulaşamamıştır. O yıllarda büyük bir gelişim ivmesi kazanmış olan teknoloji, kamerada da çok büyük gelişmeler yaşanmasına neden olmuştu. İşte bu teknolojiden yararlanmak isteyen tesisat sektörü, bu tür hatların görüntülenmesinin mümkün olup olmadığını araştırıyordu. Araştırma sonucunda öyle bir kamera olmalıydı ki içerisine su almasın, kablo ile hat içerisine girsin ve tüm zor şartlara dayansın. Bunun için uyumlu kablonun esnekliği öyle bir ayarlanmalıydı ki tesisat içerisine itilecek kadar sert, en küçük pvc olan 50 mm dirsekten dönecek kadar da esnekliğe sahip olmalıydı. Bunun yanında kamera başlığının da bu esnekliğe uyum sağlaması için yine zarar görmeyecek kadar sert ve yine hareket kabiliyeti yüksek bir yaylı sistem gerekliydi. Bu düşüncelerin ışığında görüntü kalitesi gayet iyi ve kayıt özelliği bulunan özel mikro kameralar geliştirildi. Bu mikro kameralar sayesinde pis su ve atık su hattı diye dillendirdiğimiz pvc'lere kamera ile girilerek hat içerisindeki sorunları izleyebilme ve gösterebilme imkanı doğmuş oldu. Sonuç olarak pis su tesisatlarından kaynaklı Su Sızıntısı Tespiti nokta olarak gerçekleştiği için problemin nokta olarak çözümü sağlanabilmektedir.

   Sonuncu ise cihazlar ile yapılan çalışmalar sonucunda temiz su ve atık su tesisatlarından kaynaklanan bir problem olmadığı ortaya çıkınca, önceki gibi bilinçsiz bir şekilde tüm dairenin kırılması ve tadilata alınması gerekli değil, iç izolasyon problemleri kontrol edilmekteydi. Lakin temiz su ve pis su tesisatlarından kaynaklanmayan bu su sızıntıları iç izolasyon, dış izolasyon veya çatıdan kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır. Nem ve rutubet yapan problemler ise diğer tüm tesisatlar kontrol edildikten sonra karar verilebilir ve ona uygun çözümler üretilebilir.

 

 

 

   Bütün bu süreç bize gösteriyor ki yaşanılan her sıkıntı bir yeniliği ve değişimi doğuruyor. Yeter ki her yapılan hatayı fırsata çevirebilmek için bu hatadan ders çıkartıp tedbir alalım. Sadece bu süreç gösterdi ki artık Su Sızıntı Tespiti için tüm binaya veya tüm daireye zarar vermeye gerek yok. Bunun için risk almaya, dairenizi tehlikeye atmaya hiç gerek yok. Çünkü insan sağlığı her türlü maliyetin üzerindedir. Bu mağduriyetler gösteriyor ki biz tedbir almalıyız yalnız takdir Allah'ındır.

     Yaşanmış Bir Su Sızıntı Tespiti Hikayesi

Arzu G…

   Su sızıntısı problemi yaşadığımız müstakil yeni bir konutumuz vardı. Oturduğumuz konut gayet lüks bir konut. Kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra su sızıntısı problemi yaşadık. Bu problemin neden kaynaklandığını bir türlü anlamadık, konutumuzun belirli noktalarında aşırı rutubet vardı ve boyalar kabarmıştı. Belirli yerlerde sıva dökülmeleri oldu. Konutumuz oldukça lükstü ancak oturma zevkimiz kalmamıştı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Su sızıntısı evimizde büyük bir sorun haline gelmişti. Hatta rutubet parkelerimizde doğru ilerlemeye başladı ve aşırı şekilde nem kokusu da oluşmaya başlamıştı.

   Eşim nereden ulaşmış bilemiyorum, konutumuza bir tesisat firması geldi ve şikayetimizi ilettik. Problemli olan bölgeyi incelediler. Fakat problemimize çözüm bulamadılar, pek donanımlı bir firmaya benzemiyordu. 

   Kızımın çalıştığı firmadan bir arkadaşı başka bir tesisat firmasını tavsiye etmiş. O firmadan yetkililer geldi şikayetimizi anlattık ve problem olan bölgeyi incelediler. Bu sefer gelen tesisat firması daha donanımlıydı. Hemen bir cihaz ile problem olan bölgede ölçümler yaptılar. Çalışma yapan kişiye sordum "bu ne cihazıdır, bununla arıza bulunur mu" diye. Nem ölçüm cihazı olduğunu söyledi birazda ukala bir tavır ile biz bunun için buradayız hanım efendi dedi. Çalışma bitti arıza neymiş diye ustaya sordum. Geçici bir arızanın olduğunu şimdilik bir problemin olmadığını ve konutu bol miktarda havalandırmamız gerektiğini söylediler. Hizmetçimiz her gün yeteri derecede  havalandırdığını söyledi. Fakat usta daha çok havalandırın yakında rutubet kurur hiç bir şey kalmaz merak etmeyin dedi. Bizim pek içimize sinmemişti. Ama peki deyip servis ücretini ödedik ve yolcu ettik. Artık hizmetli bayan daha çok havalandırıyordu.

   Tüm ev ahalisi rutubet ne zaman kuruyacak diye beklemeye başladık. Bu sırada evde küçük çocuklar üşümesin diye havalandırdığımız odadan diğer odaya geçiriyoruz. Bu böyle on beş gün kadar sürdü. Fakat rutubet olan bölgede hiçbir iyileşme yoktu, hatta rutubetin gittikçe yayıldığını gözlemledik. Parkenin renk değiştirmeye başladığını fark ettik. Bu böyle olmayacaktı, canımız sıkkın bu problemi nasıl çözeceğiz diye düşünürken bir akşamüstü damadım aradı. Telefonda sesi bayağı heyecanlı geliyordu hayırdır bu heyecan nedir diye sorduğumuzda bir tesisat firması bulduğunu söyledi. Bu firma diğerlerinden farklı, bu tesisat firması rutubet problemini çözer dedi, bende önceki gelen firma gibi olmasın dedim yok hayır bu tesisat firması çözeceğine inanıyorum dedi. Peki gönder gelsin baksınlar yeter ki bizi bu sorundan kurtarsınlar dedim. 

   Ertesi gün damadımın bahsettiği firmadan aradılar randevu verdiler, randevu gecikmeli de olsa geldiler. Ustaya şikayetimizi ilettik, problemli yeri yüzeysel incelediler. Damadımın dediği kadar vardı bu firma. Farklı görünüyorlar, birazda havalı tavırları vardı. Siz merak etmeyin hanım efendi bu bizim için çok kolay, biz günde bunun gibi onlarca problem çözüyoruz dediler. İyi peki çözün de bizi bu problemden kurtarın dedim. Daha sonra çanta şeklinde bir cihaz çıkardılar. Banyodaki gider tesisatlarının içini gösteren bir kamera cihazı. Bir nevi bizim görev yaptığım üniversite hastanesinde kullanılan endoskopi cihazına benziyordu. Bir müddet sonra usta bizi yanına çağırdı ve kamerada bir şeyler gösterdi. Bakın işte hanım efendi gördünüz mü, atık su gider tesisatının bu kısmında su dinlenmesi var. Suyun dinlendiği yerin ek yerlerinden su sızmakta, buda tabla betona yayılıp rutubete neden olmaktadır. Arıza yerini göstermesini istedim. Bunu size ancak kamerada gösterebiliriz dedi. Bu gider tesisatlarının komple yenilenmesi gerekliymiş. Onarım maliyeti ne olur dedim. 17.500,00  tl yaparız, fatura isterseniz + KDV ödeyeceksiniz dedi, eşimle istişare ettikten sonra biz kendilerine bu bina yeni bir bina burayı yapan müteahhit firmayı arayalım. Siz ona izah edin onarımını onlar yapsınlar dedik, olur ancak problemin çözümü konusunda biz garanti veremeyiz dediler. Biz de bir an evvel bu problemin çözülmesini istiyorduk kerhen de olsa teklifi kabul ettik.

   Bir miktar kaparo istediler buna bir anlam veremedik, onarım ekibinin farklı bir ekip olduğunu bildirdiler. Daha önce gelen tesisat ustalarının bizi aldattığını anladık, çünkü bunların kameraları vardı. Tesisatın içini bize gösteriyorlardı, onarım için bize randevu verdiler bizde konutu yapan firmayı arayıp banyo gider tesisatlarının yenilenmesi gerektiğini bunun için banyo seramiklerinden bir miktar lazım olduğunu bildirdik. Uzun uğraşlar sonrası banyo seramiklerinden kısıtlı miktarda temin edebildik. Tesisat onarım ekibi geldi. Konutumuzun atık su tesisatlarını yenilediler. Ertesi gün başka bir ekip gelip kırılan yerlerin seramik tamirlerini yaptılar. Nedendir bilmiyorum fakat içim hiç rahat değildi. Tamir işlemi bitti. Banyomuz eski halini aldı. Ustalar çıkmadan rutubet hemen kurumaz birkaç ay sonra kuruduğunu göreceksiniz dedi, bizim yapacak bir işimiz kalmamıştı beklemekten başka aradan haftalar geçti, aylar geçti problem olan yeri gelip gidip kontrol ediyorum.

   Günlerden bir gün ne göreyim alt katta su sızıntısı oluşmaya başlamış, canım çok sıkıldı. Hemen eşimi aradım, son durumu anlattım. Eşim beni teselli etmeye çalışıyor, sen merak etme ben çalışmayı yapan firmayı ararım gelip hemen bakarlar dedi. Eşim onarımı yapan firmayı aradı. Problemimizin boyut değiştirdiğini ve su sızıntı olduğunu iletti. Firma yetkilileri bir ekip gönderdiler. Arızalı yere bakıp incelediler ve birkaç ay daha beklememizi istediler. Ben kendilerine hiçbir iyileşme olmadığını söyledim. Su sızıntısı daha önce yoktu, şimdi sanki arızanın daha da  çoğaldığını dilimin döndüğünce izah etmeye çalıştım. Fakat anlatamadım, evimiz bizim için stres kaynağı olmuştu. Peki dedik ve beklemeye başladık. Problemde iyileşme olmayınca tekrar çağırdık. Bu sefer gelen ekip başka bir cihaz ile geldi. Bu ne diye sorduğumda usta termal kamera olduğunu belirtti. Problem olan bölgede detaylı incelemeler yaptı ve yeniden rapor düzenledi. Toprak seviyesinin altında kalan kısımlarda, binanın dış kısmından su sızıntısı olduğunu ve binanın dış kısmında toprakla temas eden bölgelerinin kazılarak drenaj tesisat ve su yalıtımı yapılması gerektiğini raporda belirttiler. Bu işlemin yapılması için fiyat teklifi verildi: 150.000,00 ¨ + KDV. Eşim bu durumdan çok muzdarip olduğumu bildiği için fiyat teklifini kabul etti.

   Sözleşme yapıldı ve çalışma başlatıldı binamızın toprak seviyesinin altında kalan kısımları temel hizasının altına kadar kazıldı. 3 - 4 kamyona sığacak kadar hafriyat çıktı. Köstebek gibi çepeçevre kazıldı, görseniz inanmazsınız bu kadar zahmete su sızıntı probleminden kurtulmak işin katlandık. Binanın toprakla temas eden yüzeylerine su yalıtımı yapıldı, drenaj tesisatı döşendi. Toplama rögarı kuruldu ve rögar içine tahliye için pis su pompaları kuruldu. Kazılan yerlerin üzeri kapatıldı, artan topraklar bir tır dolusu kadardı ve hafriyat dökme bölgesine nakil edildi. Bizim bahçenin bütün düzeni alt üst oldu. Yeniden bahçemizde peyzaj düzenlemesi yapmak zorunda kaldık onun masrafını da ayrıca ödedik. Çalışma bittikten sonra bu işlemi yapan firma artık su sızıntısı ile ilgili hiçbir problem yaşamayacağımızı belirtti. Yapılan işlerin faturasını teslim edip gittiler. Bizde bu ciddi çalışmadan sonra beklemeye başladık ve sürekli gözlem yaptık.

   Büyük ve meşakkatli çalışmanın ardından 3 ay geçti. Ciddi bir iyileşme olmamıştı. Tekrar çalışma yapan firmayı aradık ve gelip baktılar. Bir süre daha beklememizi tavsiye ettiler. Söyledikleri bekleme süresi de geçti fakat bizim konuttaki su sızıntı probleminde herhangi bir düzelme olmadı. Tekrar firma ile görüştük, bu sefer gelip yerinde bakmadılar. Artık kendilerinin yapacağı bir şeyin olmadığını su sızıntı problemlerine çözüm bulamayacaklarını söylediler. 

   Canım sıkkın olarak büromda kahvemi yudumlarken okuldan bir akademisyen arkadaşım seni düşünceli ve üzgün görüyorum hayırdır ne düşünüyorsun dedi. Bende başımızdan geçenleri bir bir anlattım. Kendi komşusunun da başından buna benzer bir hadise geçtiğini ve onların Sukates diye bir firmayla su sızıntı problemini çözdüğünü söyledi. Bize gelen firmalardan ne farkı var ki dedim. Ama arkadaşım öyle deme hakikaten bu firma çok farklı, üstelik bunlar konuttan kaynaklanan bir su sızıntısı var ve arızanın yerini noktasal tespit edemezlerse hiçbir ücret almıyorlar. Ne kaybedersin güzelim, bence Sukates'i çağırıp denemede fayda var, zarar yok. Belki bu sefer su sızıntı probleminden kurtulmuş olursunuz dedi. 

   Arkadaşımdan irtibat numarasını isteyip hemen aradım. Servis şefi Ahmet Bey ile görüştüm. Başımızdan geçenlerin özetini anlattım. Sağ olsun Ahmet Bey beni dinledikten sonra problem olan yere birde biz bakalım dedi. Servis kaydı oluşturdu ve randevu verdi. O kadar huzursuzdum ki anlatamam. Artık ustalara güvenim kalmamıştı. Sukates'ten gelen teknisyenlere bu yüzden şartlı bakıyordum. Randevularına saatinde geldiler. İlk olarak sorgulama yaptılar, yapılan işlemleri aşama aşama anlattım. Beni dikkatle dinlediler. Sonra Su Sızıntı Tespiti için çalışmalarına başladılar. Ön yargılıydım, ancak firma hakkında ilk intibam iyiydi. Sürekli gözlemledim, takip ettim. Daha önce gelen firmalardan farklı olduklarını gördüm. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar kullanmış oldukları cihazlara hakimlerdi. Bu firmanın çalışmalarını görünce daha önce çalışma yapan firmaların işi bilmediklerini, sadece şov yaptıklarını anladım.

   Kısa bir süre sonra teknisyen sıcak su tesisatında bir su kaçağı olduğunu bildirdi. Ben heyecanla şimdi su sızıntısı bulundu mu dedim. Hayır şimdilik bölge tespiti yapıldı, henüz noktasal yer tespiti yapılmadı diye karşılık aldım. Bölge tespiti iyi bir gelişme, fakat su sızıntı miktarı çok küçük 10 bar basınçta 10 dakikada 3 bar gibi bir düşüş var. Bu su sızıntısını tespit etmek bizi biraz zorlayacak dediler. Ancak neşem yerine geldi. Ben çalışan ekibe çay ikram ettim, güler yüzlü, tertipli, temiz, güzel insanlar, insana güven veriyorlardı. 

   Bölge tespitinden yaklaşık iki saat sonra su sızıntısının noktasal yer tespiti yapıldı. Haberi aldım, hemen teknisyenlerin yanına gittim. Arızalı yerin üzerini kurşun kalemle işaretlemişlerdi. Emin misiniz diye sordum emin olduklarını söylediler. Üzerini açmak için izin istediler, hemen açın dedim. Su sızıntısının yeri genel banyoda bir noktaymış. Daha sonra 1 seramik kaldırdılar. İçeri doğru şapı boşalttılar, dolgu varmış boşalttıkları malzeme 3 çuvalı doldurdu. Henüz tesisat görünmemişti ve ben kaygılanmaya başlamıştım yine bulunamadı diye. Fakat teknisyen kendinden emin şekilde tesisat üzerini boşaltmaya devam etti. Kısa bir süre sonra tesisat göründü etrafını tamamen boşalttıktan sonra beni çağırdılar tesisat 40 - 45 cm derinden çıktı. Sonra uzman kişi ışık tuttu, yardımcı personel tesisata basınç verdi. Birde ne göreyim tesisatın T  parçasının ek yerinde su ile karışık havanın çıktığını gördüm. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Sadece bu iş için binlerce lira harcadık, bir sürü stres yaşadık. Meğersem işi bilen Sukates firması ile çalışınca işler ne kadar kolay oluyormuş atalarımız boşuna dememiş “ ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmekte üste ver “. 

   Teknisyen arkadaş arızalı yerin resmini ve videosunu çekti, tesisat çok derinde olduğu için 1 seramik daha açılması gerektiğini söyledi ve bunun için benden müsaade istediler. Bende ne gerekiyorsa yapın yeter ki şu problemden bizi kurtarın dedim ve hemen telefona sarıldım. Bu müjdeli haberi eşimle paylaşım oda çok mutlu oldu. Teknisyeni telefona istedi. Eşim telefonda, sizi istiyor dedim. Eşim arkadaşları tebrik etti ve ne gerekiyorsa yapın dedi. Arızalı tesisat kısmını kesip bana teslim ettiler, tesisat onarımını yaptıktan sonra tekrar 10 barda test yaptılar. Sonucun sağlam olduğunu başka bir arıza olmadığını bildirdiler. Kırılan seramikten varsa açılan yerin üzerini kapatacaklarını, yani seramik tamirini de yapacaklarını söylediler. Bugün öyle mutluydum ki aylarca uğraştığımız fakat bit türlü bulunamayan su sızıntısı, eve zarar vermeden bulundu ve tamir edildi. Seramik tamirini de yaptılar, sanki hiçbir yer kırılmamış gibi ter temiz teslim ettiler. Yapılan çalışmanın raporunu da ayrıntılı şekilde yazıp, faturayla birlikte zarf içinde teslim ettiler. Bende kendilerini tebrik ettim.

   Sukates hakikaten bu işi bilerek yapıyor, diğer firmalardan çok farklı ve sloganlarını da çok beğendim. “Tesisatın içini görüyorlar” sizlere de tavsiye ederim. Konutunuzda bir su sızıntısı varsa mutlaka Sukates'i arayın. Pişman olmayacağınıza kefilim. Bundan sonra bir ömür boyu ben Sukates'in reklamını yapacağım. Ömrümden geçirdiğim en güzel günlerden biriydi, omuzlarımdan büyük bir yük kalkmıştı.

 

     SU SIZIYORSA ( DAMLIYORSA ) NE YAPMALIYIZ?

   Öncelikle en kısa zamanda bilinmeyen su sızıntısını noktasal tespit eden İleri teknoloji cihazlar kullanan, konusunda uzman, ciddi referansları olan ve kurumsal bir firmadan danışmanlık hizmeti almalısınız.

 

“ Evimi kıramam diyorsanız “ > SUKATES

 

   Binalarda yeri bilinmeyen su sızıntılarını konutun hiçbir noktasına zarar vermeden ileri teknoloji cihazların yardımı ile su sızıntı olan yeri, noktasal tespit ediyoruz. Bazı su sızıntı arızalarını kırmadan onarım yapıyoruz.

 

> SUKATES < “ Tesisatın içini görür “ 

 

     NOKTASAL SU SIZINTI TESPİTİ YAPTIRMANIN FAYDALARI NELERDİR?

   Binalarda noktasal Su Sızıntı Tespiti yapılmasının müşteriye üç faydası bulunmaktadır. Bunlar;

1)- Lüzumsuz fazladan yerler kırılarak dairenin orjinali bozulmaz.

2)- Kesin ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşılır.

3)- Noktasal Su Sızıntı Tespitinde gerekmesi halinde bilinçli şekilde çok küçük bir yer açılır. Hızlı, pratik ve ekonomik şekilde onarım yapılır.

   Bölge tespitinde bu üç fayda elde edilemez. Yukarıda belirtilen standartta çalışma yapılmasını isteyin. Aksi halde şikayetlerinizi şirket merkezindeki yetkiliye iletiniz. Bu sebeple ciddi kurumsal firmaları tercih etmeniz sizin menfaatinizedir.

 

SUKATES < “ Sudan sebeplere teknik çözüm “

 

     SU TESİSATINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN ÖNCE

   2000 yılından önce su sızıntı problemi yaşayan kişiler mahallesindeki su tesisatçılarını çağırıyor, ilkel yöntemler ile bilinmeyen su sızıntılarının yerini tespit etmeye çalışıyorlardı. Çoğu zaman dairenizin birçok yerini gereksiz yere kırıyorlardı. Günlerce su sızıntı arızasının giderilmesi için uğraşıyorlardı. Evin içi toz toprak adeta inşaatı anımsatıyordu. Maddi yükünün yanında evin orjinali bozuluyor, çekilen sıkıntı da cabası. Artık bu günler geride kaldı.

 

     SU TESİSATINDA İLERİ TEKNOLOJİ CİHAZLAR İLE 3-T / 1-A FORMÜLÜNÜN DOĞUŞU

   Yirmi birinci yüz yılda firmamız su tesisat sektöründe çıtayı yükselterek (4-T / 1-A formülü) ileri teknoloji cihazların yardımı ile bilinmeyen su sızıntılarını noktasal yer tespiti yapıyor. Kırmadan onarım yapılması mümkün olabiliyor. Bilinmeyen su sızıntı problemi yaşadığınızda 444 0 851 & 0541 785 28 37 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

 

 

     4 -T FORMÜLÜ NEDİR?

1-) TEORİ          2-) TEKNOLOJİ          3-)TECRÜBE          4-) TİCARET AHLAKI

 

     1-) TEORİ

   Binalarda yeri bilinmeyen su sızıntılarının noktasal tespiti için takip edilecek yöntem ve usulün bilinmesi, ileri teknoloji cihazların nerede, nasıl, hangi cihazla hangi amaç ile çalışma yapılması gerektiği, tüm cihazların çalışma prensipleri, kullanım özellikleri hakkında eğitim alması veya bilgi sahibi olması gerekiyor. Özetle; konutlarda yeri bilinmeyen su sızıntısını, noktasal tespit etmek için takip edilecek yöntem ve usulün bilinmesi, teorisine hakim olmasıdır.

 

     2-) TEKNOLOJİ ( İLERİ TEKNOLOJİ )

   Binalarda yeri bilinmeyen su sızıntılarının noktasal tespiti için gerekli olan en yeni teknolojiyi firma bünyesinde bulunduran, gelişime ve değişime açık, yeni teknolojileri sürekli takip eden kurumsal yapısı olan bir firma anlayışıdır.

 

 

     ANEKDOT

   Firmamız teknolojik gelişmelere kurulduğu ilk günden beri takip etmekte ve ayak uydurmaktadır. Bünyemize katmış olduğumuz ileri teknoloji cihazlar ile oluşturduğumuz mobil araçlarımızı hizmete sunduk. İsmini vermek istemediğimiz, kullandığımız bazı cihazların üreticisi olan bir alman firmasının yetkilisi firmamızın mobil aracını görünce merak ederek alman firmasının Türkiye sorumlusuna sordu. Türkiye yetkilisi; "tam donanımlı mobil araçla birlikte binalarda bilinmeyen su kaçağını noktasal tespit ediyorlar, atık su tıkanıklarını tespit ediyor ve konutların hiçbir yerine zarar vermeden açıyorlar, kalorifer tesisatlarındaki su kaçaklarını (su eksiltmesini) kırmadan onarıyorlar, bilinmeyen tesisatların ve rögarların yerlerini tespit ediyorlar, bilinmeyen ve istenmeyen kanal kokularının kaynağını noktasal olarak tespit ediyorlar, yer altı şebeke ve yangın tesisatlarındaki su kayıplarını hesap ediyor ve var olan su kaçaklarını noktasal yer tespitini yapıyorlar, bu ve buna benzer hizmetler vermekteler" dediğinde alman yetkili hayretini gizleyemedi ve mobil aracımızı detaylı bir şekilde inceledi. Sonrasında bizleri tebrik ettiler. Bu firmamız için bir övünç vesilesidir.

 

Sıhhi tesisatta SUKATES farkı !!

 

     3-) TECRÜBE

   Uzun yıllar önce kurulmuş, kurumsal yapıya sahip, ciddi referansları olan, konusunda deneyimli ve deneyimlerini tüm personelleri ile paylaşan, tecrübeye önem veren, konusunda uzman kişilerden eğitim almış sertifikalı teknik personeli ile hizmet sunan kurumsal bir firma anlayışıdır. 

 

 

 

     ANEKDOT

   2008 yılında, büyük bir hastanenin -2 bodrum katında bir su sızıntısı olduğu için bizi aradılar. Oturumu 4000 metrekare olan bu hastaneyi referanslarımız arasından görebilirsiniz. Bu su sızıntısı santral odasına damlıyordu. Santraldeki tüm kablolar suların içindeydi. Odada yaklaşık olarak 10 cm yüksekliğinde su bulunmaktaydı. Hastanenin tüm teknik personeli, bütün araştırmalarına rağmen suyun nereden geldiğini bulamıyorlardı. Ayrıca hastane binasını yapan firmadan yetkili mühendislerde araştırmalarını yapıyorlar ancak sonuç olarak su kaçağının nereden olduğunu bir türlü bulamıyorlardı. Sonradan Su Kaçağı Tespiti servis hizmeti sunan bir firma çağrılıyor. İlk firmadan gelen ekipler bir yer tespit ediyor ancak tespit edilen yer açılınca su sızıntısının oradan olmadığı anlaşılıyor. Bir tavsiye üzerine hastane yetkilileri firmamıza ulaştılar. Yerinde keşif yapmak ve bilgi almak için firmamızı davet ettiler. Yetkilimiz problem olan mahalde keşif yapıp, bilgi almak için hastane teknik yönetimini ziyaret etti. Hakikaten bu su sızıntısını bulmak zor bir iş. Hastanenin çalışmasını durduramıyorsunuz, alan çok büyük, her bölüme istediğiniz zaman giremiyorsunuz. Bu kadar olumsuzluklara rağmen firmamız tarafından hastane teknik yönetimine bilinmeyen Su Sızıntı Tespiti için teklif verildi. Gece çalışması için program yapılarak randevu oluşturuldu. Belirlenen gecede yapılan teknik çalışma sonucu eksi ikinci bodrum katındaki bilinmeyen su sızıntısı noktasal olarak tespit edildi. Detaylı bir rapor hazırlandı ve teknik yönetime sunuldu. Su sızıntı arızasının üzeri açıldı. Yetkililer noktasal olarak tespit edilen su sızıntısının yerinin bulunduğunu görünce, bizden almış oldukları hizmetten oldukça memnun olduklarını belirttiler. Sizlerle paylaştığım bu anı, binlerce yaşadığımız ve bize tecrübe kazandıran olaylardan sadece birisi.

 

> SUKATES < “ Tesisatın içini görür “ 

 

 

 

     4-) TİCARET AHLAKI

   Su sızıntısı konusu çok su götüren bir konudur. Çünkü tüm insanlar su tesisat tekniği hakkında yeterli bilgi sahibi olmayabilir. Tabii ki bu doğal bir durumdur. Bu yüzden ticaret ahlakına önem veren, müşteriyi kandırmaya çalışmayan, müşterinin ihtiyacı doğrultusunda su tesisat problemine en ekonomik ve en pratik çözümler üreten, ticaret ahlakını kendine düstur edinmiş, ciddi referansları olan kurumsal bir firma anlayışıdır.

 

“AHLAK SU GİBİ, HAYATIMIZIN OLMAZSA OLMAZIDIR“

 

 

 

     GÜNÜMÜZDE SIHHİ TESİSAT PROBLEMLERİ NEDEN YAŞARIZ?

SIHHİ TESİSATIN TANIMI; İnsanların ihtiyacı olan temiz suyun ve insanların temizlikte kullandığı atık suyun insan sağlık şartlarına ( hijyen şartlarına ) uygun taşıyan tesisatın toplamına SIHHİ TESİSAT denir.

1)- Sıhhi tesisatları uygulama ( ustalık ) hatalarından dolayı arıza problemi yaşanır.

2)- Kullanıcı hatalarından dolayı arıza problemi yaşanır.

3)-Atık su tesisatı malzeme imalat hatalarından dolayı arıza problemi yaşanır.

4)- Mühendislik hesaplama hatalarından dolayı arıza problemi yaşanır.

5)- İnşaatlarda imalat esnasında üçüncü kişilerin dikkatsizliğinden dolayı arıza problemi yaşanır.

Sıhhi tesisatlarında yaşanan arızalar nelerdir?

1)- Su kaçağı ( su sızıntısı ) – alt kata su damlama, nem ve rutubet problemi yaşanır.

a) su kaçağından ( su sızıntısı ) dolayı su faturası yüksek gelir.

2)- Sıhhi tesisatı tıkanıklık veya suyun az akması problemi yaşanmaktadır.

a)- Atık su ana tesisatlarında tıkanma problemi yaşandığında orta katlardaki dairelerde geri kusma      ( geri tepme ) şeklinde görülür, kısmi tıkanıklıklarda gidere dökülen su gitmez geri tepme yapmaz.

3)- Atık su tesisatından kaynaklanan koku problemi yaşanır.

4)- Yanlış bağlantıdan dolayı sıcak su ile soğuk su tesisatlarında karışma problemi yaşanır.

 NOT: Bu tip arızalar genelde sirkülasyon tesisatlarının çalışıldığı binalarda görülmektedir.

5)- Sıhhi tesisatlarında ses problemi yaşanır. Örneğin: yan taraftaki veya üst kattaki komşu dairesinde su kullandığı zaman komşunun kullandığı sıhhi tesisatın sesi sizi rahatsız eder.

 Ses problemi neden kaynaklanır;

 Temiz su tesisatlarında çap yetersizliğinden ve aşırı dirsek çalışılmasından kaynaklı ses olur.        

 Temiz su tesisatlarında basıncın çok yüksek olmasından dolayı ses problemi yaşanır, bunun için temiz su tesisatı giriş kısmına basınç sabitleyici regülatör monte edildiğinde ses problemi yaşanmaz ve kısmen su israfının önüne geçilir su faturaları cebinizi yakmaz.

Asma tavan arası, açıkta çalışılan atık su tesisatlarında sesiz boru çalışılmalı veya sıhhi tesisatlarına ses yalıtımı yapılmalı

6)- Sıhhi tesisatlarında terleme problemi yaşanır.

 Isı farklılıklarından dolayı özellikle soğuk, atık su tesisatlarında terleme problemleri yaşanır, sıcak ve sirkülasyon tesisatlarında terleme problemi yaşanmasa da ısı kaybı dolaylı olarak enerji israfı oluşur.

Bu gibi problemlerin yaşanmaması için asma tavan arası ve açıkta çalışılan sıhhi tesisatların ısı yalıtımı yapılması gereklidir. ( cam yünü, kauçuk, klima fleks ) malzemeler ile tesisat ısı yalıtımı yapılır.

 

SU SIZINTI TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Su sızıntı nasıl bulunur, Su sızıntısı nasıl bulunur ?” sorularına en iyi cevap ve çözüm olarak şunu belirtmek isteriz.

Su sızıntısı sorunlarını ileri teknolojik cihazların yardımı ile noktasal tespit edilebilir.

Tespit esnasında hiçbir noktaya zarar verilmez.

Su sızıntısı problemi evinizin her noktasında meydana gelebilir.

Su sızıntısı sadece suyu kullanmış olduğunuz gider borularında ve temiz su tesisatında değil aynı zaman da her hangi bir ev aletinin yanlış montajı, atık su gider borularında da görülebilir.

Kombinin sık sık su eksilttiğini durumlarda da, sağlıklı çalışmadığını görürüz.

 Boruların geçmiş olduğu bölgelerin altında bulunan bölgelerde daha sık görülen bu sorunların önüne geçmek için su kaçağı bulma işleminin tercih edilmesi en pratik ve kolay bir yoldur.

Boruların almış olduğu darbeler ya da eskime ile pas tutan yüzeylerin yavaş yavaş delikler oluşturması borularda yaşanan su sızıntılarının ana nedenidir.

Su sızıntısı tespiti sırasında dikkatli ve titizlikle çalışmak her zaman kalıcı ve sağlıklı sonuçlar verir.

Bunun içinde kullanmış olduğumuz cihazlar kaçağın oluştuğu bölgelerde son derece duyarlıdır ve noktasal olarak belirlenmesi sağlayarak gereksiz bölgelerde aranan su kaçaklarının önüne geçer.

Bu sayede kırmadan su sızıntısını bulma işlemlerini tespit ettiğimiz kaçak bölgelerde yapılan kameralı tarama işlemi, meydana gelen hasarın boyutlarının da daha iyi anlaşılması ve en gerekli şekilde müdahale edilmesi için çözüm yöntemlerinin belirlenmesi sağlanır.

Son derece dikkatli bir şekilde yapılan bu çalışma sayesinde sadece bir veya bir kaç fayanslı bir bölgede su sızıntı ( su kaçağı ) onarımının yapılması sağlanır.

Eğer borularda meydana gelen kaçaklar küçük bölgeler de ise yinede su sızıntı tespiti yapılır ve ondan sonra onarım işlemi ile kısa zaman da önüne geçilmiş olur.

Fakat boruda meydana gelen çatlak oluşumları büyük çaplı ise yani tesisatın genelinde bir problem varsa uygun ve orijinal boruların yardımıyla hattınızda değişim yapılır.

Bu sayede su sızıntısı veya su kaçağı probleminin önüne ileri teknoloji cihazların yardımıyla geçilir.

 

SUKATES         “ Sudan sebeplere teknik çözüm “ SUNAR

 

SU TESİSATINDA İLERİ TENOLOJİ CİHAZLAR İLE 4 -T FORMÜLÜNÜN DOĞUŞU

 

Yirmi birinci yüz yılda firmamız su tesisat sektöründe çıtayı yükselterek ( 4 -T formülü )

İleri teknoloji cihazların yardımı ile bilinmeyen kalorifer tesisatı su kaçaklarını noktasal yer

Tespiti yaparak, kırmadan onarım yapılması mümkün olabiliyor, bilinmeyen kalorifer tesisatı

Su kaçak problemi yaşadığınızda 444 0 851 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

           

4-T FORMÜLÜ NEDİR?

 

1)- TEORİ        2)- TEKNOLOJİ                        3)-TECRÜBE    4 ) TİCARET AHLAKI

 

 

 

1-T)- TEORİ

Binalarda bilinmeyen kalorifer tesisatı su kaçağının noktasal tespiti için takip edilecek

Yöntem ve usulün bilinmesi, ileri teknoloji cihazların nerede, nasıl, hangi cihaz ile çalışma Yapacağını bilmesi tüm cihazların çalışma prensipleri, kullanım özellikleri hakkında eğitim

Alması. Özetle; Binalarda bilinmeyen kalorifer tesisatı su kaçağını, noktasal tespiti için takip Edilecek yöntem ve usulün bilinmesi, Teorisine hâkim olmasıdır.

 

2-T)- TEKNOLOJİ ( İLERİ TEKNOLOJİ )

Binalarda bilinmeyen kalorifer tesisatı su kaçağının noktasal tespiti için gerekli olan en yeni

Teknolojiyi firma bünyesinde bulunduran, bir yüzü gelişime açık, yeni teknolojileri sürekli

Takip eden kurumsal yapısı olan bir firma

ANEKDOT

Firmamız teknolojik gelişmelerle birlikte bünyesine katmış olduğu ileri teknoloji cihazlar ile

Oluşturduğu mobil araçlarını hizmete sunduğunda ismini vermek istemediğimiz,

Kullandığımız bazı cihazların üreticisi olan bir alman yetkilisi firmamızın mobil aracını

Görünce merak ederek Türkiye sorumlusu kişiye sordu.

Türkiye yetkilisi kişi görünen tam donanımlı mobil araçla birlikte binalarda

Bilinmeyen su kaçağını noktasal tespit ediyorlar, atık su tıkanıklarını tespit ediyor ve

Hiçbir yere zarar vermeden açıyorlar, kalorifer tesisatlarındaki su kaçaklarını

(eksiltmesini ) kırmadan onarıyorlar, bilinmeyen tesisatlarını ve rögarların yerlerini

Tespit ediyorlar, bilinmeyen ve istenmeyen kanal kokularının kaynağını noktasal olarak

Tespit ediyorlar, yer altı şebeke ve yangın tesisatlarındaki su kayıplarını hesap ediyor ve

Var olan su kaçaklarını noktasal yer tespiti yapıyorlar, bu gibi benzer hizmetler

Vermekteler dediğinde alman yetkili hayretini gizleyemedi ve mobil aracımızı gezip ve

Bizleri tebrik ettiler bu firmamız için bir övünç vesilesidir,

Bu yaşananların şahidi Türk firma yetkilisi şu anda hayatta

 

 

 

3-T)- TECRÜBE

Uzun yıllar önce kurulmuş kurumsal yapıya sahip, ciddi referansları olan,

Konusunda deneyimli, tecrübeli ve tecrübelerini tüm personelleri ile paylaşan,

Tecrübeye önem veren, konusunda uzman kişilerden eğitim almış sertifikalı

Teknik personeli ile hizmet sunan kurumsal bir firma 

ANEKDOT

2008 yılında ismini referanslarımız arasında görebileceğiniz maslakta büyük bir hastanenin

Oturumu 4.000 metrekare eksi ikinci bodrumunda santral bölümünde su geliyor ve

 Santraldeki tüm kablolar suların içinde, yaklaşık 10 cm. yüksekliğinde su bulunmakta

Hastanenin tüm teknik personeli tüm araştırmalarına rağmen suyun nerden geldiğini

Bulamıyorlar ayrıca hastane binasını yapan inşaat firmasından yetkili mühendislerde

Araştırmalarını yapıyorlar sonuç olarak su kaçağının nerden olduğunu bir türlü bulamıyorlar

Sonradan su kaçak tespit firmalarından iki firma çağrılıyor ( ismi saklı ) bir tanesi bir yer

İşaretliyor tespit edilen yer açılıyor su kaçağı bulunamıyorlar, bir tavsiye ile firmamıza

Ulaştılar yerinde keşif yapmak ve bilgi almak için firmamızı davet ettiler yetkili kişi

Problem olan mahalde keşif yapıp ve bilgi almak için hastane teknik yönetimini ziyaret etti

Hakikaten iş zor bir iş hastanenin çalışmasını durduramıyorsunuz, alan çok büyük,

Her bölüme istediğiniz zaman giremiyorsunuz bu kadar olumsuzluklara rağmen

Firmamız hastane teknik yönetimine bilinmeyen su kaçağını tespiti için teklif verildi

Gece çalışması için program yapılarak randevu verildi, belirlenen gecede yapılan teknik

Çalışma sonucu eksi ikinci bodrum katındaki bilinmeyen su kaçağı noktasal olarak tespit edildi

Rapor olarak teknik yönetime sunuldu su kaçak arızasının üzeri açıldı yetkililer noktasal

Olarak tespit edilen su kaçağının yerinin bulunduğunu görünce nasıl mutlu oldular

Size anlatamam aylardır aradıkları su kaçağının yeri tespit edilmesi nasıl bir mutluluk

Ancak yaşayan bilir sizlerle paylaştığım konu, binlerce yaşadığımız tecrübelerimizden

Sadece biri işte bu örnekte olduğu gibi SUKATES ’in diğer firmalardan farkı.

           

“ İDDİA EDİYORUZ BİZ DİĞER FİRMALARDAN ÇOK FARKLIYIZ “

 

                        SUKATES        “ Tesisatın içini görür ”

 

4-T)- TİCARET AHLAKI

Kalorifer tesisatı Su kaçağı konusu çok su götüren bir konudur çünkü tüm insanlar

Su tesisat tekniği hakkında yeterli bilgi sahibi olmayabilir, tabii ki bu doğal bir durum bu yüzden

Ticaret ahlakına önem veren müşteriyi kandırmaya, aldatmaya çalışmayan,

Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda, su tesisat problemine ekonomik ve pratik

Çözümler üreten ticaret ahlakını kendine düstur edinmiş ciddi referansları olan

Kurumsal bir firma olmalı.

 

“ AHLAK SU GİBİ HAYATIMIZIN OLMAZSA OLMAZIDIR “

 

 

 

 

GÜVENİLİR İŞİ BİLEN FİRMALARDA ARANAN VASIFLAR NELERDİR?

 

Günümüzde ahlaki yozlaşma öğle ileri noktaya ulaşmış ki tüm sektörlerde işini bilen,

İşini severek yapan, yaptığı işin arkasında duran (garanti veren ) söz verdiği zaman

Hizmet sunan, ciddi referansları olan, ileri teknolojiyi en iyi şekilde kullanan,

Değerinin üstünde ücret talep etmeyen, kurumsal, dürüst, ilkeli, ahlaklı, firmalar

Günümüzde mumla aranmaktadır.

Artık bizim yerimize arama motorları aramaktadır ( google ) diyebilirsiniz, ancak

Bulduğunuz su tesisat firmaları arasında kaçı bu vasıfları taşımaktadır bilinemiyor

 

 

 

 

ÖNCE TİCARET AHLAKI

           

Binalardaki bilinmeyen su kaçağını ( sızıntısı ) noktasal tespit yapan firmalar arasından

Doğru bir seçim yapabilmeniz için sizlerinde dikkatini çekmek istediğimiz bazı kriterler var

           

1)- Öncelikle ileri teknoloji cihazlar kullanmalı;

Robot kamera, mikro kamera, termal kamera, vericili kamera, akustik sinyal alıcı,

Korelatör, yer tespit sondası ve detektörü, özel basınç test cihazları vs. Var mı sorulmalı

 

2)- Binalardaki bilinmeyen su kaçaklarını noktasal tespit teorisini biliyor mu?  

Su kaçak arızasını noktasal olarak tespit edemediği zaman ne gibi uygulama yapıyor

Kısaca çözüm odaklı çalışma yapıyor mu?

           

3)- Çalışma esnasında tüm hijyen ( temizlik ) kurallarına harfiyen uyuluyor mu?

Konut içinde kendi hususi özel iş terliğini kullanıyor mu?

İş ve muayene eldiveni kullanıyor mu? İş kıyafeti temiz mi?

Kişisel temizliğe riayet ediyor mu?

Çalıştığı ortamı kirletmemek ve zarar vermemek için gerekli tüm iş güvenlik

Kurallarına uyuluyor mu? Tüm tedbirler alınıyor mu?

 

4)- Binalardaki bilinmeyen su kaçaklarını noktasal tespiti konusunda bilgi ve

Birikimi var mı? Ciddi referansları var mı? Bakılmalı araştırılmalı

           

5)- Yaptığı işin arkasında duruyor mu? ( garanti veriyor mu? ) hakkında şikâyet var mı?

 

6)- Söz verdiği randevu zamanında servis hizmeti veriyor mu?

 

7)- Hizmet sonrası şikayetiniz olduğunda telefonlarınız cevaplanıyor mu?  

                  Yapılan işle ilgili yetkililer ilgileniyor mu?

 

8)- İlkeli, prensipli, disiplinli kurumsal bir firmamı?

 

9)- İnternet sitelerinde firma ve şube adresleri var mı? (adresi olmayan firmaları eleyin )

      Belirtilen adresler gerçek adresler mi? Belirtilen şubeler gerçekten var mı?

 

 

10)- Çalışmayı düşündüğünüz firmaların çalışma ruhsatı var mı?

        Vergi mükellefi mi? iş güvenlik eğitimi almış mı? Sertifikaları var mı?

 

11)- Marka tescili var mı? Ustalık belgesi ve diğer eğitim sertifikaları var mı?

        444 0 8…  gibi kurumsal sabit telefonları var mı?

 

        NOT: Yalnız cep telefonları üzerinden hizmet veren kişi ve kurumlardan

        Kesinlikle hizmet almayın

        Bu konulara dikkat ettiğinizde hizmet alacağınız firma hakkında kanaat sahibi olursunuz

        Buna göre karar verirsiniz aldatılmazsınız.     

        Özellikle günümüzde yeni nesil, hizmet almak istediği firmalara internet üzerinden          

        Ulaşmaktadır, hepimizin de malumu olduğu üzere internet (sanal ) ortamı insanları

        Aldatmaya çok elverişli

        Kartondan aslan yapıp gerçek aslanmış gibi insanları kandırdıkları tecrübeyle sabittir

        Yukarıda maddeler halinde sıralan konular gerçek hayattan tecrübe edilmiş konular

        Tüm insanları bu konularda daha dikkatli olmaya davet ediyorum.

 

        Eski zamanlarda haydutlar, eşkıyalar vardı, insanların yollarını keser zorbalıkla insanların

        Paralarını alıp hırsızlık yapılıyordu, şimdilerde değişik hizmet verme adı altında, insanlar

        Dolandırılıyor haksız yere cebindeki paraları alınıyor, işin garip tarafı dolandırıldığının

        Farkına bile varmıyor. ( ticaret ahlakına riayet eden firmalar müstesna )

 

SEKTÖRÜMÜZDE KİŞİ VE KURUMLAR NASIL DOLANDIRILIYOR?

 

1)- Bazı firmalar müşterinin ve firmanın haklarını koruyacak ve çalışma şartlarını yazılı

      Teminat altına alacak sözleşme yapmıyorlar, iş bitimi yazılı rapor sunmuyorlar.

 

2)- Bazı firmalar var ki web sitelerinde açık adreslerini yazmıyor veya adrese gittiğinizde

      Verilen adreste bahse konu olan firmanın olmadığını görüyorsunuz.

      Web sitelerinde firmanın kendisine ait çalışma resimleri değil diğer firmalardan 

      İzinsiz alınmış ( çalınmış ) resimler ve referanslar ile sitelerini dizayn ettikleri görülür.

 

3)- Sabit bir kurumsal telefonu yok cep telefonu üzerinden iş yapıyorlar

 

4)- Bazı firmalar ileri teknoloji cihazlar kullanmıyorlar ilkel yöntemlerle ve laf

      Kalabalıkları ile işlerini devam ettiriyorlar.

 

5)- Bazı firmalar var cihazları var nasıl kullanıldığını bilmiyorlar, bu cihazlar ile resmen

      Şov yapıyorlar müşterinin gözünü boyuyorlar.

 

6)- Bazı firmalar çok düşük fiyatlara servis hizmeti verdiklerini iddia ediyorlar

      Hatta bunu reklam aracı ediyorlar, sonradan sürprizler çıkıyor.

 

 

 ÖRNEĞİN;

Su kaçak tespiti için gelen firma dairenin temiz su tesisatını test ediyor sağlam olması

Halinde, atık su tesisatını incelemek için ayrıca servis ücreti talep ediyor veya

İnceleme yaptığı dairenin temiz su tesisatlarını test ettikten sonra sağlam çıkması

Halinde atık su tesisatlarını formaliteden inceliyor gibi yapıp, noktasal tespit için

Hiç vakit kaybetmeden atık su tesisatı yenilenmelidir gibi yuvarlak cümlelerle rapor

Düzenleyip bunun adına da noktasal su kaçak tespiti diyorlar

 

Diğer bir çalışma şekli; inceleme yaptıkları daire için sağlamdır raporu vermeleri

Halinde yinede yarım değil tam servis ücreti alıyorlar ( bunu önceden belirtmiyorlar )

 

Diğer bir çalışma şekli; su kaçak tespit ücretini düşük tutup tespit işlemini yaptıktan

Sonra özellikle basınçlı tesisatlarda noktasal tespit edilen arızanın üzerini açmadan

Onarımı için bire / on misli onarım ücreti talep ediyorlar çünkü üzeri açılmayan arıza

Gizemliliğini devam ettirmiş olduğundan müşteriyi bu şekilde onarım fiyatını

Yüksek bulmuyor, sözde servis ücreti çok düşük diye reklam yaptıkları iş bu

Buna halk dilinde sağ gösterip sol vurma derler, su kaçak tespiti yapılan yerin üzerinin

Açılması için ısrar edin lütfen bu hilelere çok dikkat

NOT: atık su tesisatlarında bu durum müstesna çünkü arızalı yer kameradan gösteriliyor.

 

Diğer bir çalışma şekli; Bazı firmalar su kaçağını tespit ettiğini belirtirler üzerinin açılmasını

İstediğinizde biz tespit ekibiyiz onarım ekibi ayrı deyip arızanın üzerini açmakta

İmtina ederler, bu gibi firmalardan aynı sektörde hizmet veren firmalar olarak

Bizlerde muzdaripiz çünkü bu gibi firmalar bu işi hakkıyla yapan firmaların mesleğini

Karalamakta mesleğini kötülemektedir ve buna benzer birçok yol yöntemle müşteriyi

Aldatan ucuz yaptığını iddia eden firmalara karşı sizleri uyarmak bir sorumluluk ilkesidir.

#susızıntısı                            #protek                          #tesisatçı

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

ZEHRA *****

01 Kasım 2018

Zehra bari tekrar servis Sızıntı şikayeti

img

Sorumlu Görüşü

CEMİL DEMİRKAYA

01 Kasım 2018

Zehra bari daire 4 Sızıntı şikayeti üzere su tesisatları beş buçuk altı barda test yapıldı sıcak ve soğuk sular test sonucu sağlamdır daha önce tamir yapılan banyo dolabının alt kalebodurları yapılmadığından iki gün önce dairede temizlik yapılmış olup banyosu ile yıkanmıştır kırık olan kalebodur lardan zemine su almıştır Alt komşuyu rahatsız etmiştir bu çalışma için 150 TL ücret alınmıştır Kadıköy sukates

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

YAŞAR *****

12 Kasım 2018

Su kaçak şikayet üzerine Protek Mühendislik hizmet talebi

img

Sorumlu Görüşü

METİN ÖZTEKİN

12 Kasım 2018

Daire 3 te yapılan teknik İnceleme sonucunda sıcak su tesisatında kaçak görüldü lavabonun altında Kaçak tespit edildi onarımı firmamız tarafından yapıldı

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

YASEMİN *****

04 Ağustos 2019

Protek Mühendislik en servis talep ettim

img

Sorumlu Görüşü

MUHAMMET KILIÇ

04 Ağustos 2019

Daire 5 te yapılan İnceleme sonucunda mutfak lavabo giderinden özel mikro kamera ile görüntü alındı 1,5 metre sonra su birikintisi mevcut onarım için fiyat verildi temiz su test edildi sağlanmış

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

MUSTAFA *****

21 Ağustos 2019

Bağcılar su sızıntı şikayeti

img

Sorumlu Görüşü

METİN ÖZTEKİN

21 Ağustos 2019

Daire 3 te temiz su tesisatları test edildi sağlamdır atık su tesisatları kamera ile görüntülendi sağlamdır Arzu Duşun altında sızdığı görüldü ve yer süzgeçin etrafında ders boşlukları olduğu görüldü

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

KEMAL *****

22 Ağustos 2019

Bağcılar su sızıntı şikayeti

img

Sorumlu Görüşü

METİN ÖZTEKİN

22 Ağustos 2019

Daire 2 de temiz su tesisatları ayrı ayrı 8 barda test edildi sağlamdır atık su tesisatları kamera ile görüntülendi sağlamdır Daire 1 numarası kapatıldı test edilecek

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

RAMAZAN *****

09 Eylül 2019

Güngören su sızıntı şikayeti

img

Sorumlu Görüşü

METİN ÖZTEKİN

09 Eylül 2019

Daire 5 li temiz su tesisatları test edildi sıcak su tesisatında kaçak görüldü kaçak mutfak Dolabın altında tespit edeceği dolap sökülüp tekrar aranacak

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

FUNDA *****

18 Eylül 2019

İçerenköy Çetinkaya Sokak Daire 11 mutfaktan alt komşuya su sızıntısı şikayeti üzere sukates mühendislikten teknik yardım talep ettim

img

Sorumlu Görüşü

CEMİL DEMİRKAYA

18 Eylül 2019

Demir Kardeşler Apartmanı Daire 11de su tesisatları 5 bar şebeke basıncında test yapıldı sıcak su tesisatında arıza tespit edildi elektronik cihazlar alan taraması yapıldı arıza pprc tesisatında çatlak olduğu görüldü mutfakta kombi al önünde arızalı yer kombi yönündedir tamiratı sukates tarafından yapıldı tamirden sonra 8 bar basıncında test yapıldı sağlam bir şekilde teslim edildi tamir yapılan tesisat bölümü 1 yıl firma garantisindedir Kadıköy sukates tesisatın içini görür

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

VEYSEL *****

22 Eylül 2019

Su sızıntısı şikayet üzerine Protek Mühendislik hizmet talep ettim

img

Sorumlu Görüşü

CEMİL DEMİRKAYA

22 Eylül 2019

Daire 6 ile yapılan teknik İnceleme sonucunda su tesisatları Bugün itibarıyla Sağlam oluk banyoda yer süzgeci ve PVC gideri tamir yapılması gereklidir Ayrıca duş önünde mermer ile ayrılması Tavsiye edildi arızalı olan yerler daire sahibini tarif edildiği Alt kat tavanında su damlaması yoktur boya kabarması var ve sıva kabarması vardır

img

Müşterinin Bildirdiği Arıza

UĞUR *****

27 Eylül 2019

Üsküdar dairede kalorifer su eksiltme şikayeti

img

Sorumlu Görüşü

CEMİL DEMİRKAYA

27 Eylül 2019

Daire 3 te yapılan teknik İnceleme sonucunda su eksiltme şikayeti üzerine kombi filtre söküldü ve temizlendi tesisat içindeki pis su boşaltıldı banyodan havlupandan kimyasal uygulaması yapıldı su doldurularak uygulaması yapıldı havaları alındı kalorifer tesisatı 70 derecede yakıldı 45 gün içerisinde su eksiltme şikayeti vardır müşteri beyanıdır kimyasal uygulama yapıldı