Dünya'nın Yapısı

  • 26 Mayıs 2022

   Dünya'nın katmanları; kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek şeklindedir. Dünya'nın yapısının anlaşılması bilimsel gözlem ve deneylerle mümkün olmuştur. Dünya'nın çekirdeğinde var olan manyetik güç sayesinde yerçekimi oluşmuştur. Gökbilimcilerin bilimsel araştırmalarıyla Dünya'nın kütlesi hakkındaki bilgiye de ulaşmak mümkün olmuştur. Dünya'nın yoğunluğunu yine bu yöntemlerle belirlemek mümkündür. Dünya'nın yapısı mekanik ve kimyasal olmak üzere iki şekilde açıklanabiliyor. Mekanik yapısı şu şekildedir; litosfer, atmosfer, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek. Kimyasal olarak ise; kabuk üst manto, alt manto, dış çekirdek ve iç çekirdekten oluşur. Dünya'nın katmanlanması, depremlerin oluşturduğu izlerin incelenmesiyle gerçekleşmiştir. Dalgaların katmanlardaki yolculuğunun farklı hızda olması bize katmanların varlığı bilgisini vermiştir. En dıştaki tabaka olan yerkabuğunun derinliği 5-70 km arasındadır. İnce kısımlar, okyanusların altında olan kısımlardır. Kalın kısımlar ise kıtasal kabuktur. Kabuk ile birlikte en üstteki mantoya litosfer ismi verilir. Günümüzde, Dünya'nın kabuğunu oluşturan kayaların 100 yıl içinde oluştuğu bilinmektedir. Ve en eski minerallerin 4.4 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Buna dayanarak Dünya'nın 4.4 yıldır sağlam bir kabuğa sahip olduğu bilimsel bir gerçektir.

 

Protek Mühendislik

Acil Destek Hattı
444 0 851